Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a HEDIT.HU internetcímen (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetett internetes áruház (a továbbiakban: „Webáruház”) működését, az azt Felhasználó személyek (a továbbiakban: „Felhasználó(k)”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlásra – többek között - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

 

1. A termékek lényeges tulajdonságai

A Webáruházban a Felhasználók a Kereskedő által gyártott és forgalmazott kényelmes és egyedi megjelenésű saját márkás konfekció vagy személyre szabott méretezésű főként női munkaruházatot, továbbá saját textilből készült egyéb kiegészítőket, valamint más gyártók textil termékeit vásárolhatják meg. A termékek lényeges tulajdonságairól a Webáruházban találhatók részletes információk.

2. A Kereskedő adatai

A Webáruházat működtető Kereskedő adatai:

Neve: HEDIT.HU Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 20.

Levelezési címe: 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 20.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Kereskedő cégjegyzékszáma: 01-09-373819

Kereskedő adószáma: 28786481-2-43

Bankszámlaszám: 11720001-22475695

Képviselője: Eszes Viktória

Elektronikus levelezési címe: hedit@hedit.hu

Telefonos elérhetősége: +36 70 667 9378

Honlap: https://hedit.hu

 (a továbbiakban: „Kereskedő”)

Kereskedő részére tárhelyet biztosító szolgáltató cégneve, székhelye és elektronikus levelezési címe: UNAS Online Kft.; 9400 Sopron, Major köz 2. I/5.; unas@unas.hu.

 

3. Fogalommeghatározás

 • Áru: A Webáruházban a Felhasználók a Kereskedő által gyártott és forgalmazott kényelmes és egyedi megjelenésű saját márkás konfekció vagy személyre szabott méretezésű főként női munkaruházat, továbbá saját textilből készült egyéb kiegészítők, valamint más gyártók textil termékei. A termékek lényeges tulajdonságairól a Webáruházban találhatók részletes információk.
 • Felek: Kereskedő és Felhasználó együttesen
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is.
 • Szerződés: Kereskedő és Felhasználó között a Webáruház és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
 • Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.
 • Vételár: az Áruért, valamint a Webáruházban elérhető szolgáltatásokért fizetendő ellenszolgáltatás. 

4. A vásárlás folyamata

 • A vásárlási folyamat nem igényli a felhasználók regisztrációját, de regisztrációval is történhet.
 • Telefonon, faxon leadott rendeléseket a Kereskedő nem fogad el. A Felhasználók a termékeket a Webáruházon keresztül, elektronikus úton rendelhetik meg az alábbiakban részletezett módon.
 • A Kereskedő felé e-mailben leadott rendelés megküldésével a felek között létrejövő jogviszonyra a HEDIT.HU Kft. Általános Szerződési Feltételei az irányadóak, melynek mindenkor hatályos változatát a www.hedit.hu címen érheti el, illetve töltheti le. A megrendelés teljesítésének feltétele az ÁSZF elfogadása.
 • A szállítás a megrendelésnek a Kereskedőhöz történő érkezését és annak visszaigazolását, továbbá a vételár kifizetését követő 10 (tíz) munkanapon belül várható. Utánvét esetén a 10 (tíz) munkanap a rendelés leadásától számítandó. Nagy mennyiségű rendelés esetén (min. 100.000 Ft-os vételár) a teljesítési határidő meghosszabbodhat, ez esetben a Kereskedő értesíti a Felhasználót a teljesítési határidőről.

 

   (a) Vásárlási folyamat regisztráció nélküli Felhasználóknak

A Felhasználó az alábbi lépésekkel tudja a kiválasztott terméket megrendelni:

 1. A kiválasztott termékre kattintva az adott termék oldalára lép át, amelyen a termékre vonatkozó részletes információk (textil termékek anyag típusa, gyártója, mérettáblázat stb., illetve ajándékutalványok esetén azok összege és felhasználásuk feltételeinek részletei) mellett kiválaszthatja a kívánt méretet és a rendelni kívánt darabszámot. Majd ezt követően kosarába helyezi a terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával.
 2. A kosárba helyezett termékeket a vásárlás folyamán bármikor megtekintheti és szerkesztheti (módosíthatja vagy törölheti) a kosár ikonra kattintva a Weboldal jobb felső sarkában. FIGYELEM: a kosárba helyezett termékek darabszámának módosítása csak akkor kerül rögzítésre, ha a darabszám feletti nyíl ikonra is rákattint a Felhasználó. Ekkor módosul az új darabszámnak megfelelően kiszámított vételár végösszege is. A kosárban feltüntetésre kerül a termékek nettó és bruttó ára.
 3. A „Megrendel” gombra kattintva az „Adatok megadása” menüponthoz ér. Itt az alábbi adatokat köteles megadni a Felhasználó: valós e-mail címét, nevét és telefonszámát, valamint számlázáshoz szükséges adatait (név, cím, cégek esetében adószám). Ugyanezen az oldalon bejelölheti azt, hogy a szállítási adatok megegyeznek a számlázási adatokkal, vagy pedig azok eltérése esetén külön megadhatók a kiszállításhoz szükséges adatok. Az adatok megadását követően a megfelelő négyzetre kattintva a Felhasználónak lehetősége van feliratkozni a Webáruház hírlevelére.
 4. A „Tovább” gombra kattintva eljut a „Szállítás és fizetés” menüponthoz, itt lehet kiválasztani a kívánt fizetési és szállítási módokat. A futárszolgálat kiválasztásával a Felhasználó kijelenti, hogy megismerte és kifejezetten elfogadta a futárszolgáltatást biztosító társaság saját általános szerződési feltételeit és adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakat, amelyek a beágyazott linkekre történő kattintással ismerhetők Továbbá, itt ellenőrizheti, hogy mennyibe kerül a kiválasztott termék kiszállítása. Amennyiben rendelkezik kuponkóddal, a „Kuponkód” feliratú rubrikába beírva érvényesítheti kuponját.
 5. A „Tovább” gombra kattintva ellenőrizheti a megadott adatokat és ellenőrizheti a szállítási költséget is magában foglaló bruttó vételár végösszegét. Itt van lehetősége a Felhasználónak módosítania bármely korábban már megadott adatát vagy másik szállítási és fizetési módot választani az egyes adatcsoportok melletti ceruza ikonra kattintva. A Megrendelés végösszegének ellenőrzését követően a képernyő jobb oldalán a Felhasználónak a „Megrendel” gomb felett található jelölő négyzet kipipálásával meg kell erősítenie, hogy megismerte és elfogadta az ÁSZF-ben és a vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, valamint tudomásul vette a tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a megrendelése elküldésével fizetési kötelezettsége fog keletkezni. Csak ezt követően küldheti a megrendelést.
 6. A „Megrendelés” gombra kattintva küldheti el a megrendelését. Ezt követően a Felhasználó egy automatikusan generált megrendelés számot fog kapni, amelyre hivatkozással a későbbiekben tájékoztatást fog kapni a megrendelésének a státuszára vonatkozóan.
 7. Amennyiben a kiválasztott fizetési mód az OTP Bank Nyrt. által biztosított SimplePay elektronikus fizetési szolgáltatás volt, az oldalon megadott útmutatás szerint rendezheti a megrendelés végösszegét.

 

   (b) Vásárlási folyamat regisztrációval Felhasználóknak

Felhasználónak lehetősége van a Weboldalon regisztrálni, ehhez az (a) 3. pontban leírt adatokon felül meg kell adnia egy jelszót is.

Regisztrációval történő vásárlás esetén a megrendelés további lépései megegyeznek az (a) pontban leírtakkal, annyi különbséggel, hogy a személyes adatok automatikusan ki lesznek töltve.

A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, illetve a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Kereskedőtől.

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Kereskedőnek bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Kereskedő indíthat pontgyűjtési akciókat, melyet csak regisztrált vásárlók tudnak igénybe venni. A pontgyűjtés feltételeiről a Weboldalon tájékozódhat.

 

   (c) Ajándékutalvány vásárlása

Felhasználóknak lehetőségük van előre meghatározott összegű ajándékutalványt vásárolni, amely a Webáruházban található teljes termékkínálatra vonatkozóan érvényesíthető a későbbiekben a lejárati időn belül.

 1. A Webáruház Termékei között a Felhasználó kiválasztja a kívánt értékű ajándékutalványt és a kosarába helyezi a „Kosárba” gomb megnyomásával. Majd ezt követően a jelen ÁSZF 3.2. pont (a) alpontjában leírtak szerint lefolytatja értelemszerűen a vásárlási folyamatot azzal az eltéréssel, hogy a fizetési módok közül kizárólag a bankkártyás online fizetési mód vagy az előre utalás választható. A Felhasználó által hibásan megadott email címre kiküldött ajándékutalványok értékét a Kereskedő nem tudja visszatéríteni, ezért a Felhasználó fokozottan köteles ügyelni a megadott email cím helyességére.
 2. A SimplePay rendszere által visszaigazolt sikeres fizetésről szóló értesítést követően, illetve előre utalás esetén az összeg Kereskedő bankszámlájára érkezését követően 24 órán belül a Kereskedő emailben megküldi a Felhasználónak a megvásárolt meghatározott összegre vonatkozó kuponkódot. Felhasználó ajándékutalvány sablont tölthet le a webáruházból

 

Ajándékutalvány felhasználásnak feltételei:

Az ajándékutalványon feltüntetett összeg a Webáruházban leadott megrendelés végösszegéből kerül levonásra a megrendelés leadásakor a megfelelő „Kupon kód” feliratú rovatban az ajándékutalványon feltüntetett kódsor megadásával.

Az ajándékutalvány pénzre nem váltható. Az ajándékutalvány felhasználásakor az azon feltüntetett értékből készpénz nem utalható vagy adható vissza alacsonyabb vételárú termék megvásárlása esetén.

Az ajándékutalványt csak egyszer lehet felhasználni. Miután a Webáruházban történő megrendelés leadásakor a vásárlás során az ajándékutalványon feltüntetett kód felhasználásra került, az utalvány érvényét veszti.

A jelen ÁSZF. 9. pontja szerinti vásárlási szerződéstől való elállás vagy pedig érvényesített reklamáció esetén, amikor az adott vásárlás során ajándékutalvány került felhasználásra, az elállással vagy reklamációval érintett termékek vásárlási összege az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon kerül visszatérítésre a következők szerint:

 amennyiben az elállással vagy reklamációval érintett termékeknek a vásárláskor a Webáruházban feltüntetett értéke nem éri el vagy azonos a vásárláskor felhasznált ajándékutalvány értékével, úgy az érintett termékek vásárláskori árával egyező összegű új ajándékutalvány formájában kerül visszatérítésre;

 amennyiben az elállással vagy reklamációval érintett termékek vásárláskori összértéke meghaladja a vásárláskor felhasznált ajándékutalvány értékét, úgy a visszatérítés az eredetileg felhasznált ajándékutalvány összegével azonos összegű új ajándékutalvány és készpénz vagy átutalás formájában történik a visszatérítés.

FONTOS, hogy az egyedi méretű termékekre vonatkozó rendelés leadásánál is lehetőség van az ajándékutalvány beváltására annak kódsorának a megjegyzés rovatban történő megadásával, AZONBAN az egyedi megrendelés jellegére tekintettel a Webáruház ÁSZF-ének 9. pontja szerint nincsen mód az elállás jogának gyakorlására.

Az utalvány a megvásárlásától számított 1 évig érvényes, a dátum lejáratot követően az utalvány érvénytelenné válik, nem váltható vissza és nem újítható meg.

Az ajándékutalvány elvesztése esetén nem pótolható.

Az ajándékutalványt megvásárló vevő nem jogosult azt harmadik személyek részére tovább értékesíteni. Aki ezen tilalom ellenére jár el, teljes körű kárfelelősséggel tartozik az érintett harmadik személy felé.

 

   (d) Egyedi méretű tunika rendelés leadása

Felhasználóknak lehetőségük van a Webáruházban bemutatott minta ruházati termékekre vonatkozóan egyedi méretű tunika rendelést leadni, amennyiben nem konfekció méretezésre lenne szükségük.

 1. Az Egyedi méretű tunika termékre kattintva a termék oldalára lép át, amely felületen a Felhasználó megadja a méreteit a tunikához: mellbőség, csípőbőség, a tunika kívánt hossza, majd kiválasztja a mintát. Majd ezt követően kosarába helyezi a terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával.
 2. A fentebb részletezett vásárlási folyamatnak megfelelően megrendeli a kívánt termék(ek)et.

FIGYELEM: Távollevők között kötött szerződésre vonatkozó, jelen ÁSZF 9. pontja szerinti elállási jog gyakorlására nincsen lehetőség az egyedi igényekre és méretekre szabott termékek esetében.

Egyedi méretű tunika csak előre utalással vagy bankkártyás fizetési móddal rendelhető.

 

   (e) Mintacsomag rendelése

A mintacsomag rendelése termékmegtekintés céljából egy szolgáltatás, melynek megrendelésével a mintacsomagban szereplő termékek nem fogják a Felhasználó tulajdonát képezni! A mintacsomag megvásárlásával a Felhasználónak 10 munkanap áll a rendelkezésére, hogy a kapott termékeket felpróbálja, személyesen megtekintse, majd a termékeket sértetlen állapotban visszajuttassa a Kereskedőnek.

Amennyiben a mintacsomag rendelése után a Felhasználó rendelést ad le a Webáruházban, a mintacsomag vételára kedvezmény formájában levonásra kerül a rendelés végösszegéből, amennyiben a rendelés végösszege a mintacsomag kedvezménye nélkül eléri a bruttó 100.000 Ft-ot.

A Felhasználó a mintacsomagban kiküldött termékeket ugyanolyan állapotban köteles visszaküldeni, mint amilyenben megkapta őket (ne távolítsa el a címkét, tisztán és összehajtva tegye a dobozba a termékeket). Abban az esetben, ha valamelyik termék megsérül vagy összekoszolódik, tehát nem abban az állapotban kerül visszaküldésre, mint amilyenben a Felhasználó megkapta, a Felhasználó köteles jelezni a Kereskedő felé legkésőbb a csomag visszaküldésekor! A kár mértékétől függően a Kereskedő maximum a sérült termék, a mintacsomag megrendelésének időpontjában, a Webáruházban feltüntetett vételárát kötbérként kiszámlázhatja a Felhasználónak, melyet a Felhasználó a számlán szereplő határidőig köteles rendezni.

A mintacsomagban kiküldött termékekért a csomag kézbesítésétől számítva 10 munkanap után visszamegy a futár és felveszi a csomagot, melyet a Felhasználótól a Kereskedőnek visszaszállít, ennek szállítási költségét a mintacsomag ára tartalmazza.

Mintacsomagot csak előre fizetéssel tud a Felhasználó a Webáruházban rendelni (előre utalás díjbekérő alapján vagy SimplePay-es fizetés online, bankkártyával)

Amennyiben a Felhasználó a mintacsomag visszaküldése után rendelést ad le a webáruházban, a Kereskedő egy egyszeri alkalmú díjmentes cserelehetőséget biztosít a Felhasználónak.

 

5. A Webáruház működésének szabályai

 • A Kereskedő fenntartja a Webáruházból megrendelhető termékek körének egyoldalú megváltoztatása jogát.
 • A Kereskedő a termék megrendelésének beérkezését követően a lehető legrövidebb időtartamon belül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó részére, a Felhasználó által megadott e-mail címre, amivel a Kereskedő megerősíti a Felhasználó megrendelésének beérkezését (visszaigazoló e-mail). A nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. A megrendelésnek a Kereskedőhöz történő beérkezésével a Kereskedő és a Felhasználó közötti szerződés létrejön, azonban a Kereskedő csak akkor köteles kiszállíttatni, illetve átadni a terméket, ha a Felhasználó eleget tett a vételár megfizetésével kapcsolatos kötelezettségének.
 • A Felhasználó megrendelésének megerősítését követően a Kereskedő az egyes termékek leírásában meghatározott időtartamon belül biztosítja a terméket, vagy a Kereskedő jogosult megtagadni a megrendelés teljesítését és elállni a megrendelésre vonatkozó szerződéstől, amennyiben

(i) a Felhasználó a megrendeléssel egy időben nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, vagy

(ii) olyan körülmény merül fel, amely szerint a Felhasználó megrendelése bármilyen módon ütközik a jelen ÁSZF rendelkezéseivel. A Kereskedő a megrendelt termék biztosításáról vagy megtagadásáról a Felhasználót e-mailben értesíti.

 • A szerződés megkötését követően, de legkésőbb a vásárolt termék átadásakor a Kereskedő tartós adathordozón visszaigazolást ad a Felhasználónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó és a Kereskedő között kötött szerződés lényeges elemeiről szóló tájékoztatót.
 • A szerződés nyelve a magyar. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.
 • A Felhasználó a Webáruház használata során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően köteles megadni. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Weboldal használata során megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Kereskedő a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok miatt felmerülő kárért, szállítási késedelemért, egyéb problémáért nem felelős. A Kereskedő nem felelős az abból eredő károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, a Kereskedő érdekkörén kívül eső, vagy a Kereskedőnek nem felróható okból hozzáférhetővé válik.
 • A Felhasználók a Webáruház használatával elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, továbbá a Kereskedő Adatvédelmi tájékoztatójának rendelkezéseit, amely a jelen ÁSZF részét képezi és ennek rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.
 • A Kereskedő minden tőle telhetőt elkövet a Webáruház folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások folyamatosságának biztosítására. A Kereskedő nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Kereskedőtől független körülmények
 • A Kereskedő jogosult azon Felhasználó rendelését törölni, illetve teljesítést megtagadni, aki legalább egy alkalommal a megrendelt és kiszállított csomag átvételét jogos ok nélkül megtagadta, vagy akár a megrendelés leadása, akár a kiszállítás és számlázás céljára valótlan adatot adott meg.

 

6. Vételár; fizetési feltételek

 • A megrendelt termékek vételára előre fizetendő, kivéve a Kereskedő székhelyén történő helyszíni készpénzes fizetést és az utánvétes fizetést.
 • A termékek Webáruházban, az egyes termékek mellett feltüntetett vételára a termék adóval megnövelt ellenértéke, és nem tartalmazza a szállítási költséget. A feltüntetett árak forintban értendők. A Kereskedő a megrendelés menetébe építve a Felhasználó által a kosárba helyezett termék vételárát és a Felhasználó által kiválasztott szállítási mód ellenértékét feltünteti.
 • A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Kereskedő fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
 • Amennyiben Kereskedő az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett az Árura, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy a Kereskedő a következőképpen jár el:

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Áru esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Áru).

Hibás ár feltüntetése esetén Kereskedő felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Választható fizetési módok:

 • Bankkártyás fizetés a Simple rendszerén keresztül:

A vételárat a Felhasználó az OTP Bank Nyrt. által nyújtott SimplePay fizetési szolgáltatás segítségével, a simplepay.hu oldalon keresztül egyenlítheti ki elektronikusan. A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Kereskedő nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Kereskedő a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A SimplePay szolgáltatással történő díjfizetésről a következő linkeken tájékozódhat bővebben: SimplePay vásárlói tájékoztatója.

 • Előre utalás díjbekérő alapján:

A vételár kiegyenlítése történhet továbbá banki átutalás útján a Kereskedő által kiállított díjbekérő számla alapján. Ugyancsak díjbekérő számla alapján történő banki utalással van lehetőség fizetni azon esetekben, amikor a SimplePay fizetési szolgáltatás útján a vételár rendezése nem történik meg sikeresen bármilyen technikai okból kifolyólag. A rendelés leadásától számított 24 órán belül a Kereskedő elektronikusan díjbekérő számlát küld ki az érintett megrendelésre vonatkozóan a Felhasználó által megadott email címre, amelyet a Felhasználó a díjbekérőn feltüntetett határidőig teljesíthet. A határidő leteltével a Kereskedő törli az érintett ki nem fizetett megrendelést. Előre utalást a HEDIT.HU Kft. részére az OTP Banknál vezetett 11720001-22475695-ös bankszámlaszámra teheti meg. A közlemény rovatba a Felhasználó tüntesse fel a díjbekérő sorszámát!

 • Utánvét:

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja a Felhasználó kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvét" fizetési módot. Utánvéttel történő fizetés esetén a Kereskedő 350 Ft fizetési kezelési költséget számít fel. Ha a Felhasználó 2 (kettő) alkalommal nem veszi át csomagját és nem fizeti ki a rendelés vételárát, számára többé nem elérhető az utánvétes fizetés lehetősége!

 

 • A Felhasználó akkor veheti át a terméket, ha a vételárat – beleértve az esetleges szállítási költségeket – maradéktalanul megfizette. A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha az a Kereskedő bankszámláján jóváírásra került vagy készpénzben vagy bankkártyával a Kereskedő székhelyén rendezésre került vagy utánvéttel történő fizetés esetén a futárnak kifizetve az összeg rendezve lett. Ajándékutalvánnyal történő fizetés esetén az ajándékutalványon feltüntetett összeg a Webáruházban leadott megrendelés végösszegéből kerül levonásra a megrendelés leadásakor a megfelelő „Kupon kód” feliratú rovatban az ajándékutalványon feltüntetett kódsor megadásával.
 • A Kereskedő a vásárlást megerősítő, illetve valamennyi, a vásárláshoz kapcsolódó írásbeli kommunikációt és automatikus visszaigazoló e-mailt a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg.
 • A megfizetett díjról a Kereskedő, az InnVoice számlázóprogram rendszerén keresztül a Felhasználók részére elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg PDF fájl formátumban. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla ilyen formátumban való kiállításához. Kereskedő a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni.

Számlamódosítási igényt a Kereskedő maximum a számlakibocsátás dátumától számított 30 napon belül fogad el.

 

7. A termékek átvétele

A Webáruházában elérhető termékek kizárólag belföldi kiszállítással rendelhetők meg. Külföldre történő kiszállítás nem lehetséges.

A szállítás költségét a Felhasználó viseli, oly módon, hogy annak díja a számlán feltüntetésre kerül. A megrendeléseket a Kereskedő a Weboldalon feltüntetett feltételekkel teljesíti.

A Kereskedő a megrendelésnek hozzá történő érkezését és annak kifizetését követően e-mailben értesíti a Felhasználót a kiszállítás részleteiről. A kiválasztott futárszolgálat munkatársai a megrendelt termék átadásakor azonosítják a Felhasználót.

Amennyiben a Felhasználó a kézbesítés idejére vonatkozó további megjegyzést, pontosítást szeretne kérni, a megrendelőlap megjegyzés rovatában ezt megteheti. FONTOS: a futárszolgálat kiszállítás előtt nem telefonál, sikertelen kézbesítés esetén azonban értesítést hagynak, illetve a rendelésben megadott telefonszámon felveszik Felhasználóval a kapcsolatot, hogy egy konkrét időpontot megbeszéljenek. A kézbesítés napközben H-P: 8:00-17:00 óra között történik.

A címzett Felhasználó köteles az átvételkor a küldeményt a futár jelenlétében megvizsgálni és nyilvánvaló, a küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani és a felismerhető hiányosságokról, vagy egyéb károkról a futárral közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a sérülést és a kárt a futárszolgálatnak haladéktalanul bejelenteni. A Felhasználó köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében.

A küldemény részleges elvesztését vagy megsérülését – ha az felismerhető – a küldemény kézbesítésekor, illetve a küldemény visszakézbesítésekor a kézbesítési okiraton azonnal jelezni kell. Mind a címzett Felhasználó, mind a Kereskedő köteles a futárszolgálatnak lehetővé tenni, hogy személyesen és fizikailag meggyőződjön a kár jellegéről és mértékéről.

A Felhasználó a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. § (1) a) pontja értelmében kifejezett, előzetes beleegyezését adja a csomagkézbesítő szolgáltatás kiválasztásával ahhoz, hogy a Kereskedő a kereskedelmi szolgáltatás egészének teljesítését a futárszolgálat megrendelésével együtt megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb az első munkanapon, legfeljebb 1 órán belül megkezdje, és tudomásul veszi, hogy a futárszolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszti.

GLS futárszolgálat

 • A Kereskedő a megrendelt termékeket a Felhasználó által megadott címre szállítja ki a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; a továbbiakban: GLS) futárszolgálat igénybevételével, amelynek saját vonatkozó Általános Szerződés Feltételei itt ismerhetőek meg (a továbbiakban: GLS ÁSZF).

GLS csomagpontra történő szállítás esetén az átvételre Felhasználónak 5 nap áll a rendelkezésére, a csomagpont nyitvatartási idejében.

A kiszállítást meghiúsultnak kell tekinteni az alábbi esetekben:

 • amennyiben a Címzett nem tartózkodik a megadott címen;
 • amennyiben a Címzett az átvételt megtagadja;
 • amennyiben a GLS gépjárművezetőjének megérkezését követően 10 percen belül nem történik meg a csomag átvétele a Címzett által.

Nem a GLS-nek felróható ok, ha a kiszállítás az alábbi okok bármelyike miatt hiúsul meg:

 • adathiányos feladás;
 • nem teljes, vagy hibás cím;
 • a kiszállítás meghiúsulás esetére meghatározott eljárások lefolytatása ellenére a kézbesítés továbbra sem lehetséges a GLS érdekkörén kívül álló okból;
 • a GLS Általános Üzleti Feltételeinek megszegése a Feladó részéről;
 • vis major.

A Kereskedő nem felel a késedelem miatti esetleges károkért, azonban a GLS mindent megtesz annak érdekében, hogy a küldeményt a megadott szállítási idejének megfelelő idő alatt kiszállítsa a címzett Felhasználónak. A Kereskedő kizárja a felelősségét az alábbi ügykörökben, amelyek vonatkozásában a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben (Psztv.) meghatározott esetben a címzett Felhasználó, illetve más harmadik személy közvetlenül a GLS felé fordulhat igényével:

 A küldemény elvesztése, megsemmisülése vagy sérülése esetén a GLS minden esetben megtéríti az eladási árat az igény érvényesítője részére közvetlenül.

 A GLS az átvett áruért a Psztv. irányadó rendelkezései szerint felel.

Amennyiben az arra jogosult nem érvényesíti igényét, a Kereskedő jogosult az igény érvényesítésére.

A GLS csak abban az esetben fogad el kárigényt, ha a küldemény a jelen ÁSZF előírásainak, valamint a GLS Általános Üzleti Feltételeinek eleget tesz és az átadáskor a címzett Felhasználó és a GLS képviselője kárjegyzőkönyvet vesz fel. A GLS nem felel a “belső károkért”, azaz ha a csomagoláson külsérelmi nyom nem található.

A küldeményben bekövetkezett tényleges károkért a GLS felel, mind a Kereskedő, mind a címzett Felhasználó a kárigényét a GLS ÁSZF-ében meghatározottak szerinti módon közvetlenül a GLS felé jogosult érvényesíteni.

A GLS Szolgáltatás vonatkozásában a Felhasználók a GLS által működtetett vevőszolgálat igénybevételére jogosultak és kötelesek, a GLS ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

 

Magyar Postai szállítás

 • A Kereskedő a megrendelt termékeket a Felhasználó által megadott címre szállítja ki a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; a továbbiakban: Posta) futárszolgálat igénybevételével, amelynek saját vonatkozó Általános Szerződés Feltételei itt ismerhetőek meg (a továbbiakban: Posta ÁSZF).

A Posta a küldeményt a címhelyen egy alkalommal kísérli meg kézbesíteni. Sikertelen kézbesítés esetén az értesítőben szereplő postán átvehető a csomag 10 munkanapon belül.

A Posta Postacsomag a törvényi előírásoknak megfelelően, 85%-ban a feladást követő második, illetve 95%-ban a harmadik munkanapon belül érkezik meg a címzetthez.

A Magyar Postai szállítás kiválasztásával Ön tudomásul veszi és elfogadja a Posta saját Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat.

A Postai szolgáltatás vonatkozásában a Felhasználók a Posta által működtetett vevőszolgálat igénybevételére jogosultak és kötelesek, a Posta ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

 

8. Adatbeviteli hibák

 • A Kereskedőt a Felhasználó által tévesen, illetve pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért nem terheli felelősség, ezért a Felhasználók megrendelésük elektronikus úton való elküldése előtt kötelesek körültekintően ellenőrizni a bevitt adataikat. A Kereskedő megtesz mindent azért, hogy a Weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit.
 • A Felhasználó a megrendelés elküldése előtt az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását azok felülírásával és annak mentésével tudja megtenni. Az aktív megrendelést érintő adatok módosítására a Kereskedő ügyfélszolgálati telefonszámán, vagy az ügyfélszolgálati célra megadott e-mail elérhetőségén keresztül van lehetőség, abban az esetben, ha a Kereskedő a teljesítést még nem kezdte meg.

 

9. A Felhasználót megillető elállási jog

 • A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősülő a Felhasználó indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék kézhezvételétől (termék átvételétől) számított 14 (tizennégy) naptári napon belül. A Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
 • A Felhasználó az elállási jogát a https://hedit.hu/termekcsere-visszakuldes oldalon található űrlap kitöltésével vagy jelen ÁSZF mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja, amely esetben a Kereskedő köteles tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolni a Felhasználói nyilatkozat megérkezését. A https://hedit.hu/termekcsere-visszakuldes oldalon található űrlap kitöltésével és a Cserélni vagy visszaküldeni szeretné a terméke(ke)t? kérdésnél a Visszaküldeni (az árát visszautaljuk). válaszlehetőség kiválasztásával az űrlapban megjelölt fogyasztó kijelenti, hogy gyakorolja az elállási/felmondási jogát a megjelölt rendelésszámhoz tartozó szerződés tekintetében.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja a futártól történő átvétel időpontja, amelyről a futár saját nyilvántartásában feljegyzést készít.

Elállás esetén a terméket a Felhasználó saját költségén, futárszolgálattal küldheti vissza vagy személyesen hozhatja vissza a Kereskedő székhelyére, és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a Kereskedő visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen indokoltan felmerült egyéb költségeket. A szállítási díj a teljes rendeléstől való elállás esetén kerül visszatérítésre. FIGYELEM: a termék postai úton nem küldhető vissza! Elállás esetén a Felhasználót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll a Kereskedő módjában visszatéríteni, ha a Felhasználó a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldte: a kettő közül a Kereskedő a korábbi időpontot veszi figyelembe. A Kereskedő utánvéttel visszaküldött csomagokat nem tud átvenni. Ha a Felhasználó több terméket rendel meg egyszerre, a Kereskedő a szállítási költséget nem köteles visszatéríteni, ha a Felhasználó elállási jogát nem valamennyi termék tekintetében gyakorolta.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmaz a Kereskedő, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Erre vonatkozóan a Kereskedő a Felhasználót e-mailen keresztül megkeresi.

A Felhasználó az elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

 olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó (Felhasználó) utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak (tehát a jelen ÁSZF 4.4. (d) pontja szerint Egyedi megrendeléssel készített termékeket).

A Kereskedő követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 • A jelen ÁSZF. 9. pontja szerinti vásárlási szerződéstől való elállás vagy pedig érvényesített reklamáció esetén, amikor az adott vásárlás során ajándékutalvány került felhasználásra, az elállással vagy reklamációval érintett termékek vásárlási összege az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon kerül visszatérítésre a következők szerint:

 amennyiben az elállással vagy reklamációval érintett termékeknek a vásárláskor a Webáruházban feltüntetett értéke nem éri el vagy azonos a vásárláskor felhasznált ajándékutalvány értékével, úgy az érintett termékek vásárláskori árával egyező összegű új ajándékutalvány formájában kerül visszatérítésre;

 amennyiben az elállással vagy reklamációval érintett termékek vásárláskori összértéke meghaladja a vásárláskor felhasznált ajándékutalvány értékét, úgy a visszatérítés az eredetileg felhasznált ajándékutalvány összegével azonos összegű új ajándékutalvány és készpénz vagy átutalás formájában történik a visszatérítés.

FONTOS, hogy az egyedi méretű termékekre vonatkozó rendelés leadásánál is lehetőség van az ajándékutalvány beváltására annak kódsorának a megjegyzés rovatban történő megadásával, AZONBAN az egyedi megrendelés jellegére tekintettel a Webáruház ÁSZF-ének 9. pontja szerint nincsen mód az elállás jogának gyakorlására.

 • A Kereskedő mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó az Árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket a Kereskedőnek nem áll módjában elfogadni.
 • Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért:
  • A fogyasztó az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
  • Amennyiben a vonatkozó jogszabályok szerint az elállási jog nem gyakorolható, vagy csak feltételekkel gyakorolható, a Vásárlót nem illeti meg a kipróbálási célú használat sem.
 • Csere lehetősége:

 

10. Fogyasztói panaszok; kellékszavatosság, termékszavatosság;

 • A Felhasználó a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait a Kereskedő alábbiakban szereplő elérhetőségei valamelyikén teheti meg:
 • postacím: 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 20.
 • elektronikus levelezési cím: hedit@hedit.hu
 • panaszügyintézés helye: a Kereskedő fentiekben feltüntetett székhelye.
  • A Felhasználó a Kereskedőnek, illetve a Kereskedő érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban (postai úton vagy emailben) közölheti a vállalkozással.
  • A panaszt a Kereskedő a beérkezését követően 30 (harminc) naptári napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Kereskedő indokolni köteles.
  • A szóbeli panaszt a Kereskedő köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.
  • A panasz elutasítása esetén a Kereskedő köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

Amennyiben a Felhasználó a Kereskedő válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

 • Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a termékek megrendelése során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Kereskedő közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.

 Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Budapest

Elérhetőség:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Pécs
Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

Elérhetőség:
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: baranyabekeltetes.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Miskolc
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

Elérhetőség:
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: bekeltetes.borsodmegye.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Szeged
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

Elérhetőség:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
Honlap: bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

Elérhetőség:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Győr
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

Elérhetőség:
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Debrecen
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Elérhetőség:
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: hbmbekeltetes.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Pest Vármegye

Elérhetőség:
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: 
panaszrendezes.hu

Békéltető Testületi eljárás fogyasztónak nem minősülő személyek esetén: a fogyasztóvédelmi törvény alapján a Békéltető Testületi eljárás tekintetében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A fogyasztói minőség fennállását a Békéltető Testület jogosult ellenőrizni és vizsgálni. Az eljárás szabályaira a Békéltető Testület alatt írt szabályok az irányadóak.

 • Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/.
  • A megrendelt termékek hibája esetén a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Kereskedővel szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Felhasználó kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Kereskedő számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Kereskedő költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Kereskedő nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Kereskedő adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Felhasználó a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Felhasználónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

11. Adatkezelés

 • A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben felmerülő, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Kereskedő a jelen ÁSZF 3. sz. melléklete szerinti Adatvédelmi tájékoztató szerint végzi.

 

12. Szerzői jogok

12.1.       A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: HEDIT.HU Kft.  13.  Záró rendelkezések

 • Jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2024. március 23. napja és rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
 • A Kereskedő fenntartja a jogot a jelen ÁSZF módosítására. A Kereskedő a módosított vásárlási feltételeket közzéteszi a
 • A jelen ÁSZF-re az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.
 • A felek a jogviták rendezésére kikötik a Budapesti Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 • A Kereskedő nem rendelkezik a Felhasználókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex-szel.
 • A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek nincs használati díja.
 • A Kereskedő az általa a Webáruház működésével kapcsolatosan igénybe vett információtechnológiai infrastruktúra működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja. A Webáruház használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiájával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 • A Weboldal böngésző-független módon együttműködik valamennyi operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép).
 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Kereskedő székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 • Azon Felhasználók, akik panasszal kívánnak élni az általuk vásárolt termékkel kapcsolatban, panaszaikat az Európai Bizottság alábbi internetalapú platformján keresztül is intézhetik:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

 

 1. melléklet

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

 

Ön 14 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 naptári nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Kereskedő neve: HEDIT.HU Kft.

Székhelye: 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 20.

Elektronikus levelezési címe: hedit@hedit.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Elállási jogát ezen az oldalon keresztül is érvényesítheti: https://hedit.hu/termekcsere-visszakuldes

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles a terméket számunkra indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Adatvédelmi Tájékoztató

Hatályos 2024. március 23. napjától

 

Adatvédelmi tájékoztató

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően tartalmazza HEDIT.HU Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 20.; elektronikus levelezési címe: hedit@hedit.hu; telefonos elérhetősége: +3670 667 9378; cégjegyzékszáma: 01-09-373819; adószáma: 28786481-2-43; a továbbiakban: „Kereskedő” vagy „Adatkezelő”) által a HEDIT.HU internetcímen (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetett internetes áruház (a továbbiakban: „Webáruház”) kereskedelmi szolgáltatásai során történő személyes adatok kezelése körülményeit.

Jelen Tájékoztató célja, hogy mind a Weboldalon böngésző látogatókat, mind a Weboldalon keresztül a Kereskedő által elérhetővé tett Webáruház kereskedelmi szolgáltatásait igénybe vevőket (a továbbiakban: Felhasználók) megfelelően tájékoztassa arról, hogy a Felhasználók mint érintettek személyes adatai milyen feltételekkel kerülnek adatkezelésre a Kereskedő által, azaz a GDPR-ban meghatározott információkról a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatást adjon az adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

 

Amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése van, problémája merül fel, vagy észrevétele van, mindezekkel kapcsolatban a hedit@hedit.hu elérhetőségen megkeresheti a Kereskedőt.

A Felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a Weboldal, illetve a Webáruház használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a Webáruház kereskedelmi szolgáltatásai az érintett Felhasználó személyes adatainak megadása nélkül nem vehetőek igénybe. Ezen eseteket az adott kereskedelmi szolgáltatás igénybevételére szolgáló űrlapon jelezzük.

A Weboldal, illetve a Webáruház megfelelő használatának és az egyes kereskedelmi szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weboldal látogatása során, a Webáruház kereskedelmi szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatos bizonyos adatkezelések esetén a Felhasználó köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt, illetve a Webáruház kifogásolt szolgáltatását.

 

1. Az Adatkezelő és az Adatkezelő elérhetőségének neve és elérhetőségei

A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések szempontjából adatkezelőnek a Kereskedő minősül, akinek lényeges adatai az alábbiak:

Neve: HEDIT.HU Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 20.;

Elektronikus levelezési címe: hedit@hedit.hu;

Telefonos elérhetősége: +3670 667 9378;

Kereskedő cégjegyzékszáma: 01-09-373819

Kereskedő adószáma: 28786481-2-43

 

Mindazon adatkezelések esetén, ahol a Kereskedő, mint adatkezelő mellett más harmadik személy is érintett a személyes adatkezelésekben, akár mint közös adatkezelő, akár másik adatkezelő, akár mint adatfeldolgozó, a Kereskedő a jelen Tájékoztatóban a vonatkozó információkat feltünteti.

A Tájékoztató irányadó abban az esetben is, amikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval a Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A Weboldal bizonyos esetekben harmadik személyek által üzemeltetett weboldalra, ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmazhat, amelyekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak (pl. a kiválasztott futár szolgáltatást nyújtó partner cég önálló adatkezelőként lép fel a megrendelt szállítási szolgáltatás vonatkozásában, illetve a kiválasztott elektronikus fizetési módot biztosító pénzügyi szolgáltató). Ilyen esetekben kérjük, hogy figyelmesen olvassa el mind a vonatkozó általános szerződési feltételeket, mind a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatást, mielőtt ezen szolgáltatásokat megrendelné, vagy személyes adatait a harmadik személy részére megadná. Tekintettel arra, hogy mindezen feltételek, működés és tartalom nem áll a Kereskedő befolyása alatt, azokért a Kereskedő nem vállal felelősséget.

 

2. Fogalommeghatározások a Tájékoztatás értelmezéséhez

Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetett, akár közvetlen módon azonosítható. A Weboldal használata során különösen ilyen a teljes név, cím, számlázási adatok, telefonszám, e-mail cím, IP cím, eszközazonosító, az érintett személyes érdeklődése, amely szerint a Weboldalon keres.

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A Weboldalon, Webáruház keretein belül elérhető kereskedelmi szolgáltatásokat a Kereskedő nem természetes személyeknek, és főszabály szerint 18. életévét betöltött természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is ezen körülménynek megfelelően alakította ki. Tekintettel arra, hogy 14. életévét be nem töltött gyermek személy nyilatkozatához, illetve törvény által meghatározott esetekben a 14. életévét betöltött kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, a Kereskedő valamennyi olyan esetben, amikor ilyen érintetteknek címzett adatkezelési folyamatot végez, megszerzi a törvényes képviselő hozzájárulását. Ez alól kivételt képez azon 14. életévüket betöltött természetes személyek köre, akik törvényes képviselőjük hozzájárulásával saját bankkártyával rendelkeznek és így jogosultak online vásárlási szolgáltatásokat igénybe venni a mindennapi élet szokásos szükségleteit meg nem haladó mértékben.

Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő a Kereskedő, de bizonyos folyamatokban, ahol ez külön megjelölésre kerül, a Kereskedőn kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet. A Kereskedő adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weboldal látogatása, használata, a Weboldalon elérhető Webáruház által nyújtott kereskedelmi szolgáltatás igénybevétele során átadnak a Kereskedő részére, feltöltenek a Weboldalra, valamint amely adatokat a Kereskedő gyűjti a Felhasználók Weboldalon végzett tevékenysége során.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre. A Kereskedő adatkezelési folyamataihoz számos adatfeldolgozót vesz igénybe, amelyek személyét az egyes adatkezelések kapcsán megjelöljük, vagy utalunk az adatfeldolgozók kategóriáira.

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása. A Weboldalon valamennyi olyan folyamat, amely során személyes adatok kerülnek a Kereskedő rendelkezésére bocsátásra, adatkezelésnek minősül.

Adatkezelés jogalapja: a Kereskedő a személyes adatokat jellemzően szerződés megkötése, illetve szerződés teljesítése, valamint a Kereskedőre vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ahol pedig ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A Kereskedő az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról.

Hozzájárulás: az érintett által az Adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.

Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például a Kereskedő és a Felhasználó közötti szerződés létrehozása, vagy teljesítése.

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg a Kereskedő.

Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig a Kereskedő jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg a Kereskedő.

Személyazonosításra nem alkalmas adatok: azok az adatok, amelyeket a Kereskedő a Weboldal Felhasználóiról rögzít, de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár közvetve egy természetes személyt azonosítsanak.

Szolgáltatások: mindazon szolgáltatások, amelyek a Weboldalon keresztül elérhetők a Felhasználók részére. A jelen Tájékoztató kiterjed a Weboldalon keresztül nyújtott Webáruház kereskedelmi szolgáltatásainak igénybe vétele során az elérhető, megvásárolható termékek (a továbbiakban: Termék) böngészésére, megvásárlására, a megrendelések teljesítésére, a megrendelt Termék kiszállítására, a vételár számlázására, a Weboldalon elérhető elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre (hírlevelekre), kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítására, továbbá a Kereskedő által végzett, Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokra Termékekre vonatkozó piackutatásokban vagy nyereményjátékokban történő részvétel okán felmerülő személyes adatkezelésekre.

 

3. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések

3.1 Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések 

Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan:

Adatkezelés megnevezése

 

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok

 

Termékek megrendelése, Webáruház kereskedelmi szolgáltatásainak igénybevétele

 

-      Megvásárolni kívánt Termék megrendelése során: e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, továbbá a Megjegyzés rovatba írt további információ.

 

-      Amennyiben a szállítási adatok eltérnek a számlázási adatoktól: szállítási név és szállítási cím.

 

-      Információ a Weboldalon tanúsított online keresési viselkedéséről, az igénybe vett kereskedelmi szolgáltatásairól, tranzakciók adatairól.

 

-      Információ a Webáruházon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, eszközazonosító, hozzáférés dátuma és ideje, mobileszköz azonosítója)

 

Kiszállítást tartalmazó szolgáltatás igénybevétele

-      szállítási név, a szállítási cím és idő, telefonszám és e-mail cím, illetve valamennyi, a csomagszállító részére előzetesen megadott információ

 

Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele (hírlevél), rendszerüzenetek

-      A közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adatok (név, e-mailcím, IP cím, eszközazonosító).

 

Promóciókon, nyereményjátékokon történő részvétel

-      A promóció, nyereményjáték lefolytatásához szükséges, a résztvevő Felhasználóra vonatkozó azonosítási adatok, a nyeremény kézbesítéséhez és kapcsolatfelvételhez használatos személyes adatok (név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám).

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

-      Személyes adatok, amelyeket a Felhasználó megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen a Kereskedő által biztosított e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Kereskedő által működtetett közösségi rajongói oldalon (Facebook, Instagram), továbbá az azonosításhoz szükséges adatok.

-      Weboldalon található űrlap használatakor a Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, egyedi ruhaméret igények, üzenetének tartalma.

Egyedi rendelés leadása

-      Weboldalon található űrlap használatakor a Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, egyedi ruhaméret igények, üzenetének tartalma, szállítási és számlázási cím.

Egyéb forrásokból kapott személyes adatok

-      Fizetési tranzakciókkal kapcsolatos elszámolások kapcsán a fizetés megtörténtének megállapításához és a számviteli elszámolásához szükséges mértékben

 

-      Csomagküldések esetén a teljesítés megtörténtére vonatkozóan

 

 

3.2. Termékek vásárlása a webshopban, vételár megfizetése

3.2.1. A Termékek megrendelése

A Webshopban történő vásárlásnak nem feltétele a Felhasználói fiók létrehozása (regisztráció), a vásárláshoz meg kell adnia e-mail címét, telefonszámát, számlázási nevét és címét, szállítási nevét és címét.

Az adatkezelés célja a megrendelt Termék vonatkozásában a szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, így a Termék vételárának számlázása, beszedése, a fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése, számviteli kötelezettség teljesítése, a Termék kiszállítása.

Az adatkezelés jogalapja a Termékre vonatkozó, a Kereskedő és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a Felhasználó megrendelésének teljesítéséig tart, kivéve azokban az esetekben, ahol a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint jogszabály írja elő az adatok megőrzésének kötelezettségét vagy a Felhasználó külön hozzájárulása alapján történik (pl. hírlevél küldés).

 

3.2.2. A vételár megfizetése és számlázás 

A Kereskedő a Termékek vételárának megfizetése céljából igénybe vett, 5.7. pont szerinti fizetési szolgáltató, mint önálló adatkezelő részére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (Payment Services Directive - PSD2) és a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény előírásai alapján továbbítja a Felhasználó alábbi adatait: név, telefonszám, e-mail cím, tranzakció összege, IP cím, tranzakció dátuma és időpontja, szállítási cím, számlázási cím.

A fizetési szolgáltatónak átadott adatkört a kártyatársasági előírások szabják meg az EMV (Europay-MasterCard-Visa) szabvány alapján, amelynek célja egy még biztonságosabb ügyfélhitelesítés lehetővé tétele.

A fizetési szolgáltatás nyújtása tekintetében az OTP Mobil Kft., mint online fizetési szolgáltató a Kereskedővel kötött szolgáltatási szerződés alapján adatfeldolgozóként vesz részt a vonatkozó adatkezelésben, azonban a fizetési szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók kártyaadatainak kezelése tekintetében az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; Adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható), illetve a Borgun hf. csoporthoz tartozó B-Payment Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 4.; Borgun Adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható) adatkezelői minőségben vesznek részt saját jogú önálló adatkezelőként, és nem a Kereskedő által igénybe vett adatfeldolgozónak minősülnek, ezért arra saját adatkezelési szabályzatuk irányadó, amely szerint a vonatkozó adatkezelést saját felelősségére végzik. Az OTP Mobil Kft. SimplePay szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelésre irányadó SimplePay Szolgáltatás Felhasználói ÁSZF-hez Adatkezelési tájékoztatója ezen a linken érhető el.

Az adattovábbítás célja annak biztosítása, hogy a fizetési szolgáltató a fenti jogszabályok előírásai szerint tudja a fizetési tranzakciókat lebonyolítani. A fenti adatok fizetési szolgáltató rendelkezésére bocsátása kizárólag a kártyakibocsátó bank oldalán történő validációs célra történik. A fizetési szolgáltató mindössze közvetíti a szükséges adatokat, azokat semmilyen formában nem használja, és nem tárolja.

A Felhasználó kártya adatait az OTP Mobil Kft. nem kezeli, ezen adatok kezelője az OTP Bank Nyrt., és a Borgun hf., amely a SimplePay szolgáltatás mögött a bankkártya elfogadói hátteret nyújtja. A kártya adatok Felhasználó által történő megadásakor közvetlenül az OTP Bank Nyrt., illetve a Borgun hf. rendszerében kerülnek rögzítésre. Az OTP Mobil Kft. ezen pénzügyi intézményekkel kötött szerződés alapján, ezen pénzügyi intézmények nevében és megbízásából eljárva adatfeldolgozóként jár el és kezeli ezen bankkártya adatokat. A Felhasználó kártya adataihoz a Kereskedő nem fér hozzá.

Az adattovábbítás jogalapja a megrendelt Termék vonatkozásában a Kereskedő és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő kötelezettségek teljesítésének lehetővé tétele, így a Termék vételárának online fizetési szolgáltatás igénybevételével történő megfizetésének biztosítása, a Kereskedő fizetés lebonyolításában való közreműködése mint a kereskedelmi szolgáltatás teljesítése, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése. Az adatkezelés időtartama az online fizetés lebonyolításáig tart.

A Felhasználó az ellenérték megfizetésének esetére a Kereskedő részére előírt számlakibocsátási kötelezettsége teljesítéséhez a Kereskedő rendelkezésére bocsátja a számla kiállításához szükséges személyes adatait, így különösen a nevét és a számlázási címét.

A Felhasználó banki adatai vonatkozásában előre utalásos fizetési mód esetén a Kereskedő bankja, az OTP Nyrt. önálló adatkezelőként lép fel. Kereskedő a Felhasználó banki adatait az adott megrendeléshez kapcsolható tranzakció azonosításhoz szükséges mértékig használja, azokat külön nem tárolja.

A Termék vételárának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja a Kereskedőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Kereskedő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

A szerződés létrejöttének feltétele a számlázási adatok megadása, tekintettel a Kereskedőre kötelező, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott kötelezettségekre.

 

3.2.3. Termékek házhozszállítása

A megrendelt Termékek kiszállítását a Kereskedő a csomagküldést bonyolító szerződéses (Magyar Postai szállítás esetén nem szerződéses) partnerével együttműködésben végzi, oly módon, hogy a csomagküldést teljesítő partner teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a Kereskedő közli a partnerével, így átadja a részére az alábbiakat: szállítási név, szállítási cím, és a futár részére megadott bármely felhasználó által megadott üzenet, továbbá futárszolgálat által történő kiszállítás esetén a Felhasználó telefonszáma (mobiltelefonszáma) és e-mail címe.

Az adatkezelés célja a megrendelt Termék kiszállításának, mint a Kereskedő által nyújtott kereskedelmi szolgáltatásnak lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja a Termék megvásárlására és az ahhoz kapcsolódó kiszállítási szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése. A Kereskedő a csomagküldő partner által végzett szállítási tevékenység teljesítése érdekében átadja az adatokat a csomagküldő partnere részére, a szolgáltatás díját számlázza.

A csomagszállítási szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja a Kereskedőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Kereskedő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

A Termék kiszállítására vonatkozó szolgáltatás esetén a Kereskedő csomagszállító partnere a 

 • GLS (General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; a továbbiakban: GLS). A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója elérhető itt.
 • Magyar Posta (Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) futárszolgálat igénybevételével, amelynek saját vonatkozó Általános Szerződés Feltételei itt ismerhetőek meg.

A csomagszállítási partner a csomagszállítási szolgáltatások teljesítése során kezeli a Webáruházon keresztül igénybe vett kereskedelmi szolgáltatást megrendelő Felhasználónak a megrendelt Termékek kiszállításának teljesítéséhez szükséges személyes adatait, amely adatkezelésre a csomagszállítási partner saját adatvédelmi tájékoztatójának rendelkezései irányadók. A tájékoztatók elérhetővé válnak a Felhasználó részére az érintett csomagszállítási szolgáltatás megrendelését megelőzően. Az adatkezelés időtartama a kiszállítás lebonyolításáig tart.

 

3.3. Felmérések folytatása a Felhasználók körében

A Kereskedő időről-időre a Weboldalon, a Felhasználók körében felmérést kezdeményez olyan módon, hogy a Weboldalon felmérést hirdet meg, amelyben a Felhasználók önkéntesen, a felmérésben meghatározott adatkezelési elvek szerinti adatkezeléshez adott önkéntes, kifejezett hozzájárulásuk esetén vagy pedig anonim módon részt vehetnek. A felmérések célja a Termékek és a kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatások működésének megfelelőségének mérése, a Kereskedő által működtetett Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatások hatékonyságának, fejlesztésük érdekében teendő lépések meghatározása. A Kereskedő a felmérések meghirdetése alkalmával egyedileg tesz közzé az adatvédelmi tájékoztatást, az ott nem meghatározott kérdésekre a jelen Tájékoztató rendelkezései irányadók. 

A Kereskedő a hírlevélre feliratkozott Felhasználókat e-mail elérhetőségükön keresztül felkérheti a Felhasználókat, hogy vegyenek részt egy-egy felmérésben a Kereskedő Termékeire, szolgáltatásaira, azok megítélésére vonatkozó közvéleménykutatással kapcsolatban. Az ilyen adatkezelés célja a Kereskedő Termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztése, működésének mérése, a Felhasználói elégedettség mérése. Az adatkezelés időtartama a Felhasználói válaszadást követő 2 hét.

 

3.4. Marketing célú adatkezelések

3.4.1. Hírlevél 

A Kereskedő a Weboldalon keresztül elérhetővé tett Webáruházon keresztül kínált Termékei és  saját márkája népszerűsítése érdekében az Felhasználók részére, akik ehhez előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adták, e-mailen direkt marketing (közvetlen üzletszerzési célú) elektronikus hirdetéseket, illetve Felhasználók számára érdekesnek vélt tájékoztatásokat, tartalmakat küld és közöl.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, előzetes, kifejezett hozzájárulása. A hozzájárulás az ügyfélszolgálati elérhetőségeken (lásd. 3.5 pont) bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható. Az adatkezelés időtartama ennek megfelelően a felhasználói hozzájárulás visszavonásáig („leiratkozás”) tart, amennyiben ilyen nem történik, akkor addig, ameddig a Kereskedő a hírlevélküldési szolgáltatását fenntartja.

A Felhasználó a Kereskedő 3.5. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A Felhasználó ezen tiltakozását a Kereskedő által email-en keresztül megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „A leiratkozáshoz kattintson ide” gombra történő kattintással is kifejezheti, amelynek következtében a Kereskedő a továbbiakban nem küld a Felhasználó hírlevelet/reklámcélú levelet.

A Kereskedő felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe a Kereskedő által, a Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatások igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy az adott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

 

3.4.2. Nyereményjátékok

A Kereskedő a Webáruházon keresztül kínált Termékei és saját márkája népszerűsítése érdekében időről időre szervez Felhasználói részére különböző nyereményjátékokat. A nyereményjátékok szerinti adatkezelésekről a Kereskedő külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintett jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.

 

3.5. Panaszkezelés és ügyfélszolgálat adatkezelése, közösségi rajongói oldalak

3.5.1. Ügyfélszolgálat

A Kereskedő a Termékeire és a Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásaira vonatkozó ügyfélszolgálati jellegű megkereséseket és kérdéseket az alábbi elérhetőségeken fogadja, bizonyos esetekben az alábbi elérhetőségekről kezdeményez kommunikációt a Felhasználókkal:

E-mail: hedit@hedit.hu

Webáruház kapcsolatfelvételi oldalán található üzenetküldő rendszeren keresztül Felhasználó által kezdeményezve a név és email cím kötelező (és telefonszám opcionális) megadásával: http://www.hedit.hu/shop_contact.php felületen található üzenetküldő rendszer

A 6. pont szerinti érintetti jogok gyakorlására vonatkozó megkereséseket a Kereskedő a hedit@hedit.hu e-mail címen keresztül fogadja.

 

3.5.2. Fogyasztói panasz

A Kereskedő a hozzá panasszal forduló Felhasználók panaszainak, megkereséseinek részleteit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján fogyasztónak minősülő személyek esetén a Kereskedő vonatkozó jogi kötelezettség jogalapja szerint, a további Felhasználók vonatkozásában a szerződés teljesítése, bizonyos körben jogos érdek jogalapon, az alábbi adatkör szerint kezeli:

 1. a) panasz, megkeresés bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok;
 2. b) panasz, megkeresés előterjesztésének helye, ideje, módja;
 3. c) panasz, megkeresés részletes leírása;
 4. d) Felhasználó által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
 5. e) a Felhasználó számára megküldött válaszlevél;
 6. f) a Felhasználó telefonszáma.

A Kereskedő annak érdekében rögzíti a Felhasználói megkereséseket és az azokra adott válaszokat, hogy azokat megvizsgálja, elintézze, megválaszolja azokat a Felhasználó részére, fogyasztók esetén pedig teljesítse a Fgytv. által előírt panaszkezelési kötelezettségeit, emellett figyelemmel kísérhesse a vonatkozó jogviszonyainak teljesítését, biztosítsa a Felhasználók, illetve a Kereskedő jogos érdekeinek igazolásához szükséges tények rögzítését.

A Felhasználói megkeresésekről rögzített jegyzőkönyvet, valamint a panaszkezelés során keletkezett Fgyvt. 17/A. § (5) bekezdés szerinti adatokat, a válasz másolati példányát a fogyasztói panaszok esetén a Kereskedő a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján az elintézéstől számított 5 évig tárolja, az ezen a körön kívül eső, Felhasználói megkeresések anyagait az elintézéstől számított 2 évig tárolja.

A Felhasználók által tett panaszok, vitás bejelentések kapcsán felmerülő adatkezelések célja a panaszok, jogi követelések, viták megoldása, az eset kivizsgálása, szükséges lépések meghatározása.

 

3.5.3. Közösségi rajongói oldalak

A Kereskedő a saját márkája és a Webáruháza népszerűsítése céljából közösségi oldalakon (Facebook, Instagram, Youtube stb.) rajongói oldalakat működtet, amelyeken keresztül a Felhasználók szintén kapcsolatba tudnak lépni a Kereskedővel. 

Amikor a Felhasználók a Kereskedő valamely közösségi oldal rajongói oldalán keresztül kapcsolatba lépnek a Kereskedővel, a következő adatok kerülnek kezelésre a Kereskedő által: a Felhasználó adott közösségi oldalon használt regisztrált neve és felhasználói nyilvános profilképe, továbbá esetlegesen a Kereskedővel az adott közösségi oldalon keresztül megosztott további személyes információk, amelyre az adott közösségi oldal saját adatkezelési szabályzata vonatkozik. Az érintett Felhasználók körébe azok tartoznak, akik regisztráltak az adott közösségi oldalon és „lájkolták”, követik a Kereskedő rajongói oldalát.

A Kereskedőnek az adott közösségi rajongói oldalon keresztül érintett Felhasználókkal történő interakció során megosztott személyes adatokra vonatkozó adatgyűjtés célja a közösségi oldalakon, a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, a Webáruház Termékeinek, akcióinak vagy magának a Weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

3.6. Hatósági adatszolgáltatás

A Kereskedő a szabályszerű tartalmú és szabályszerűen közölt, személyes adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági megkereséseket, amelyek a Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatások kapcsán, vagy a Weboldalon keresztül megvalósult adatkezelések kapcsán érkeznek a Kereskedőhöz, a kért személyes adatok megkereső részére történő közlésével teljesíti.

A Kereskedő átadja mindazon személyes adatokat az őt megkereső büntetőeljárásban részes hatóságnak, illetve bíróságnak, amely az adatok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, így amelyek a Kereskedő részére jogi kötelezettséget teremtenek meg az ott megjelölt személyes adatok átadására.

Az adatkezelés jogalapja a Kereskedőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Kereskedő, vagy harmadik személy mindazon jogos érdekének biztosítása, amely alapján igazolható a Kereskedő által hivatalos eljárásban történt adatszolgáltatás megalapozottsága, illetve a Kereskedő esetleges részvétele biztosított legyen az eljárások során. Az adatkezelés időtartama a teljesítést követő 5 év.

 

3.7. Felhasználói aktivitás

A Felhasználó Weboldalon történő aktivitására és a Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatások használatára vonatkozó tevékenységének adatait, azaz az internetes böngészési viselkedésre és az adott kereskedelmi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó adatokat a Kereskedő a szolgáltatásai fejlesztésére, sikerességének mérésére használja fel. A Weboldal látogatása és a Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatások használata során a Kereskedő sütiket (más néven cookie-kat) és hasonló technológiát használ, amelyek segítségével adatot tárol a Felhasználó eszközén. A süti egy kis méretű fájl, amely a Felhasználó gépén kerül elhelyezésre olyan módon, hogy azzal a Kereskedő által a Weboldalon keresztül működtetett számítástechnikai folyamatok kapcsolatba tudnak lépni.

Az adatkezelés jogalapja az egyes sütik esetében a Kereskedő azon jogos érdeke, hogy nyilvántartsa a Felhasználók által megadott sütibeállításokat, és a Felhasználók személyes adatait ennek megfelelően kezelje, valamint biztosítsa a Weboldal és a Webáruház alapműködését.

Az e pontban foglalt adatkezelések időtartama és az egyes adatkezelések jogalapja a jelen Tájékoztató 3.8 pontjában található.

 

3.8. Süti szabályzat 

A sütik adatokat gyűjtenek olyankor, amikor a Felhasználó felkeresi a Weboldalt. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok a vonatkozó adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősülnek. Az adatfájlokra a Weboldal és a Webáruház megfelelő működéséhez, illetve a felhasználói élmény optimalizálásához van szükség. A sütik segítségével a Kereskedő információhoz jut a Felhasználó böngésző beállításairól, használt eszközéről. Ilyen adatok a Felhasználó számítógépének azok az adatai, amelyek a Weboldal használatakor generálódnak, illetve amelyeket a Weboldalon használt sütik a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek.

A Weboldal látogatása során, a Weboldal megnyitásakor felugró „Cookie beállítások” ablakban elérhető jelen Tájékoztató jelen 3.8 pontja szerinti Sütikezelési szabályzatban foglaltak alapján a Weboldal és a Webáruház működéséhez és fejlesztéséhez szükséges sütik kerülnek alkalmazásra. 

Az automatikusan rögzített adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy egyéb cselekménye nélkül – a Weboldal meglátogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az ilyen adatokhoz kizárólag a sütiket kezelő adatfeldolgozó és a Kereskedő fér hozzá. A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok alapvetően nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és csak akkor kerülnek összekapcsolásra ezen adatok egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha a Felhasználóval kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy pedig elengedhetetlen a Weboldal, illetve a Webáruház kereskedelmi szolgáltatásainak biztonságos működéséhez. 

Az alábbi információk kerülnek gyűjtésre és kezelésre a Felhasználókról a Weboldal, illetve a Webáruház használata során:

Eszközinformáció

Amikor a Felhasználó a Weboldalt böngészi, a Kereskedő információt szerez arról, hogy a Felhasználó milyen telefont, számítógépet vagy egyéb eszközt használ, valamint ezen eszközök modelltípusáról, operációs rendszeréről és eszközazonosítójáról. Információt szerez továbbá a használt internet-kapcsolat jellegéről, a mobil szolgáltatóról, a nyelvi beállításokról, a Felhasználó időzónájáról és IP címéről.

Aktivitási (viselkedési) adatok

Amikor a Felhasználó a Weboldalt böngészi, a Kereskedő követi és rögzíti a Felhasználó ezen Weboldalon folytatott tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy a Kereskedő információt szerez arról, hogy a Felhasználó milyen tartalmakat tekint meg, mely tartalmakra vagy linkekre kattint, mit olvas el, görget le, illetve mire keres rá a Weboldalon belül.

Helyadatok

Amikor a Felhasználó a igénybe veszi a Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat, a Kereskedő információt kap a Felhasználó földrajzi helyzetéről, amelyre a IP-cím alapján történik egy becslés.

A Felhasználó jogai a süti technológiával kapcsolatban:

 A Felhasználó visszautasíthatja a sütik használatát eseti alapon, illetve a böngésző beállításaival teljesen letilthatja a sütik használatát. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó valamennyi süti teljes letiltását választja, a Weboldal szolgáltatásaihoz csak korlátozott mértékben lehet majd hozzáférni.

Süti beállításokat a böngészőjében tud megtenni, illetve az alábbi linkre kattintva tájékoztatást kaphat arról, hogyan tudja ki és bekapcsolni a sütiket. 

A Felhasználókat megillető egyéb jogosultságokat a jelen Tájékoztató tartalmazza.

Adott sütik használatának célja

 • A Weboldal, és a Webáruház által nyújtott kereskedelmi szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlenül szükséges sütik

Az ilyen célú sütik alkalmazása szükséges a Weboldalon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásoknak a Felhasználók felé történő közvetítéséhez. A Weboldal működéséhez és a Webáruház által nyújtott kereskedelmi szolgáltatások zavartalan biztosításához az oldal személyes adatokat tárol a böngészőben. Az ebbe csoportba tartozó sütik használata elengedhetetlen az oldalon. 

Adakezelés célja

 

Adatkezelési tevékenység

 

Kezelt adatok köre

A Weboldal és Webáruház megfelelő működésének biztosítása, a Felhasználók beazonosítása, a Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az adott munkamenet során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Felhasználunk adatokat a Felhasználók eszközeinek típusáról annak érdekében, hogy az eszközhöz igazítsuk a megjelenítendő oldalakat. Abból a célból is kezel a Kereskedő Felhasználói adatokat, hogy megelőzze, illetve észlelje a szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges visszaéléseket.

Amikor a Felhasználó a Weboldalt használja, illetve a Webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, a Kereskedő személyes adatokat rögzít a böngészőben.

 • Aktivitás a Weboldalon
 • Helyadatok
 • Eszközazonosító
 • Nem regisztrált felhasználók által megadott személyes adatok
 • IP-cím

Adatkezelés jogalapja: A Kereskedő jogos érdeke fűződik a Felhasználók azonosításához. A csalások megelőzése és észlelése a Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatások Kereskedő és szerződéses partnerei által történő megbízható nyújtásának alapvetően szükséges eleme. 

Adatkezelés időtartama: a jelen Süti szabályzat végén található táblázat szerint.

 • Statisztikai célú sütik kezelése:

A Google Analytics sütik segítségével a Kereskedő elemzés és mérés céljából gyűjt adatokat annak érdekében, hogy megértse, hogy a Felhasználók hogyan használják a kereskedelmi szolgálatatásokat, milyen oldalakat tekint meg a Weboldalon a Felhasználó, hányan tekintik meg az egyes oldalakat és mennyi ideig, milyen korosztályba tartoznak, milyen internetes magatartásúak a Felhasználók, mely oldalakról kerülnek a Weboldalra, mely hirdetésekkel interaktál, illetve a különböző eszközökön történő optimális megjelenítéshez szükséges konverziós adatok gyűjtése történik. Amikor a Felhasználó olyan weboldalra látogat, amely Google Analytics süti alkalmaz, akkor összekapcsolhatóvá válnak az azon a weboldalon megtett cselekmények más oldalakéval, amelyek szintén Google Analytics vagy további Google megoldásokat, illetve harmadik felek által telepített sütiket alkalmaznak, többek között annak érdekében, hogy optimalizálják a termékkínálatukat, reklámjaikat jobban testre szabják, valamint elemezzék a weboldal forgalmát. Google Analytics továbbá internet protokoll (IP) címeket is gyűjt a szolgáltatás biztonsága érdekében, illetve annak érdekében, hogy a Kereskedő képet kaphasson arról, hogy mely városból, országból tekintik meg a Weboldalt. Google Analytics alkalmazása szempontjából a Kereskedő és Google LLC közötti szerződésben foglaltak értelmében a Google adatfeldolgozóként a Kereskedő instrukciói alapján kezeli az adatokat.

Adakezelés célja

 

Adatkezelési tevékenység

 

Kezelt adatok köre

A Google Analytics sütik segítségével a Kereskedő elemzés és mérés céljából gyűjt adatokat annak érdekében, hogy megértse, hogy a Felhasználók hogyan használják a kereskedelmi szolgálatatásokat, milyen oldalakat tekint meg a Weboldalon a Felhasználó, hányan tekintik meg az egyes oldalakat és mennyi ideig, milyen korosztályba tartoznak, milyen internetes magatartásúak a Felhasználók, mely oldalakról kerülnek a Weboldalra, mely hirdetésekkel interaktál, illetve a különböző eszközökön történő optimális megjelenítéshez szükséges konverziós adatok gyűjtése történik.

Amikor a Felhasználó a Weboldalt használja, illetve a Webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, a Kereskedő személyes adatokat rögzít a böngészőben.

 • Aktivitás a Weboldalon
 • Helyadatok
 • Eszközazonosító
 • Nem regisztrált felhasználók által megadott személyes adatok
 • IP-cím
 • demográfiai adatok
 • érdeklődési kör
 • földrajzi elhelyezés
 • Viselkedés

Adatkezelés jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása. 

Adatkezelés időtartama: a jelen Süti szabályzat végén található táblázat szerint.

 

 • Marketing célú és hirdetések személyre szabása céljából kezelt sütik

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Adatkezelés jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása. 

Adatkezelés időtartama: a jelen Süti szabályzat végén található táblázat szerint.

 

 • Harmadik féltől származó sütik

A Kereskedő nem használ a Weboldalon harmadik féltől származó, célzott hirdetések kiszolgálását szolgáló sütiket.

 

A Weboldalon használt sütik táblázatos összefoglalója:

Megnevezés 

Lejárati idő  

Domain 

Leírás

Kategória: Alapműködéshez szükséges sütik
Adatkezelés jogalapja: a Kereskedő jogos érdeke

UN_never_logout_id

90 nap

unas

Maradjon belépve

UN_never_logout_auth

90 nap

unas

Maradjon belépve

UN_cart_...

365 nap

unas

Cookie alapú kosár eltárolás

UN_geoip

munkamenet

unas

GeoIP alapú átirányítás

UN_design_popup_...

munkamenet

unas

Felugró módosítható elem

UN_design_page

365 nap

unas

Lista nézet váltás

UN_design_mobile

365 nap

unas

Mobil verzióra váltás

UN_vote_...

365 nap

unas

Szavazásnál a szavazás tényének rögzítése

UN_explicit

munkamenet

unas

Explicit tartalom felugró

UN_cookie_allow

365 nap

unas

Cookie-k elfogadásának állapota

UN_cookie_close

365 nap

unas

Cookie-k elfogadásának állapota

UN_admin_view

munkamenet

unas

Admin megtekintés "zárva" esetén

UnasID UnasServiceProxyID

munkamenet

unas

Folyamat azonosító

 

 

Megnevezés 

Lejárati idő  

Domain 

Leírás

Kategória: Marketing sütik
Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása

_ga (Google
Analytics)

Sütitől függően,
de maximum
365 nap

analytics.google

Arra használjuk ezt a sütit, hogy
egy generált számkód
segítségével megkülönböztessük
az egyes felhasználókat.

_gid (Google
Analytics)

Sütitől függően,
de maximum
365 nap

analytics.google

A süti a weboldal
teljesítményének a Google
Analytics szolgáltatások
segítségével történő mérése és
javítása érdekében lehetővé teszi
a weboldalon tett látogatások és
forgalomforrások számolását.

_gat (Google
Analytics)

Sütitől függően,
de maximum
365 nap

analytics.google

A lekérések kontrollját szolgálja
nagy forgalmat lebonyolító
weboldalak esetén.

_gac_
(Google Analytics)

Sütitől függően,
de maximum
365 nap

analytics.google

Hirdetésekkel kapcsolatos süti,
például méri az adott domainen
megjelenített hirdetésekkel való interakciókat, és megelőzi azt is,
hogy ugyanazok a hirdetések túl
sokszor jelenjenek meg
ugyanannak a felhasználónak

Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató:
https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

4. Felhívások a Felhasználók részére

4.1. 18. éven aluliak

A Kereskedő Weboldalon elérhető Webáruház által nyújtott kereskedelmi szolgáltatásait főszabály szerint 18. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek és nem természetes személyek részére nyújtja.

Amennyiben a Társaság valamely adatkezelési tevékenysége 18. éven aluli kiskorú személyes adatait is magában foglalja, a Társaság beszerzi a kiskorú törvényes képviselőjének előzetes és önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez. Ez alól kivételt képez azon 14. életévüket betöltött természetes személyek köre, akik törvényes képviselőjük hozzájárulásával saját bankkártyával rendelkeznek és így jogosultak online vásárlási szolgáltatásokat igénybe venni a mindennapi élet szokásos szükségleteit meg nem haladó mértékben.

 

4.2. Más adatait megadó személyek

A Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatások használata kizárólag saját, valós és pontos személyes adatok megadásával lehetséges. A Felhasználó felelős kizárólag valamennyi olyan kárért és igényért, amely abból ered, hogy nem saját, nem valós, vagy nem pontos személyes adatot adott meg az adott szolgáltatások használata során.

 

4.3. Pontosság

Amennyiben a Kereskedő által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időtartam alatt (kivéve a Kereskedő részére jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségek szerinti adatkezeléseket) bármilyen módosítás vagy változás történne, a Felhasználó köteles a Kereskedőt részére az 1. pont szerinti elérhetőségen a változást haladéktalanul bejelenteni, hogy a Kereskedő által róla kezelt adatok mindenkor pontosak és naprakészek legyenek.

 

4.4. Adatok megismerésére jogosultak köre

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz a Kereskedő közvetlen irányítása alatt álló azon munkatársai, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladataik ellátása érdekében szükséges, akik az adatokat a Kereskedővel fennálló mindenkori szerződéses viszonynak megfelelően kezelik.

 

4.5. Nyilvánosságra hozott személyes adatok

A jelen Tájékoztató olyan adatkezelési tevékenységre terjed ki, amelyek tárgya mindazon személyes adatok, amelyeket a Felhasználók a Kereskedő rendelkezésére bocsátanak a Weboldal használata során annak érdekében, illetve, amelyeket a Kereskedő gyűjt a Felhasználóról ezen folyamat során. Amennyiben a Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre a Tájékoztatás nem terjed ki.

 

5. Adattovábbítások

A Kereskedő a Felhasználók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a Webáruház kereskedelmi szolgáltatásainak nyújtása, azok igénybevétele és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek köre részére továbbítja. Továbbá a Kereskedő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – az erre irányuló szerződés alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére. Egyes esetekben a partnerek kifejezetten a Kereskedő instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket a Kereskedő javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Más esetekben a partnerek az átadott személyes adatok felhasználásával, az adatkezeléssel összefüggésben saját döntéseket hozva (pl. címzettekkel egyeztetés) nyújtják saját szolgáltatásukat. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás jogalapja igazodik az adatok Kereskedő által történő kezelésének jogalapjához. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel a Kereskedő olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.

A Kereskedő a Webáruházának kereskedelmi szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:

 

5.1. Szerverszolgáltatások

A Weboldal üzemeltetője az UNAS Online Kft. (székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.), amely a Weboldallal kapcsolatos informatikai műveletek során adatfeldolgozónak minősül.

A Weboldalon szereplő tartalmak valamint a Felhasználók személyes adatai adatbázisának tárhelyét az UNAS Online Kft. mint adatfeldolgozó szerverszolgáltatásként nyújtja.

 

5.2. Hírlevél-küldés és rendszerüzenetek szolgáltatója

Az UNAS Online Kft. mint adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek, valamint az attól elkülönülő, a Webáruház kereskedelmi szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek kiküldésében a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint.

 

5.3 Számlázáshoz igénybe vett adatfeldolgozó

Mindazon esetekben, amikor a Kereskedő a rá vonatkozó számviteli és adójogszabályok által megteremtett kötelezettség szerint fizetős kereskedelmi szolgáltatása vonatkozásában számlát bocsát ki, a Kereskedő számla kibocsátási szolgáltatót vesz igénybe. Jelenleg a Weboldalon megvásárolt Termékekhez a InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft. (9700 Szombathely, Olimpia u. 20.) adatfeldolgozó innvoice.hu szolgáltatását veszi igénybe.

 

5.4. Ügyviteli rendszerek

A Kereskedő a Felhasználók személyes adatainak a kapcsolatfelvétel, ajánlatadás, ügyfélszolgálat, panaszkezelés, a szerződés előkészítése és szerződés teljesítése céljából történő kezelése során az UNAS Online Kft. (székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.) adatfeldolgozót veszi igénybe.

5.5. Megrendelt Termékek házhozszállítása

A Termékek kiszállításának csomagküldő szolgáltatást nyújtó partnerekkel történő lebonyolítása, kárügyintézés és az elszámolás érdekében a Kereskedő továbbítja a Webáruházon keresztül megrendelt Terméket igénylő Felhasználók által feltöltött adatokat a csomagküldő partnere részére. Ezen műveletek során a csomagküldő partner munkatársai hozzáférnek a Felhasználó személyes adataihoz, illetve bizonyos esetekben kommunikálnak a Felhasználókkal. A munkatársak a folyamat során, a Felhasználó külön igényének hiányában, nem módosítanak, nem törölnek személyes adatokat és kizárólag a szállítások adminisztrációja, a változtatások ügyintézése és a csomagkiszállítások teljesítése céljából férnek hozzá azokhoz.

A Termékek kiszállítására vonatkozó csomagszállítási szolgáltatással kapcsolatos árufuvarozási feladatok ellátására a Kereskedő az alábbi adatkezelő partnert veszi igénybe:

- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.). Továbbított adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet.

- Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.). Továbbított adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet. 

 

5.6. Weboldalon elérhető fizetési rendszerek szolgáltatója

Mindazon esetekben, amikor a Kereskedő által a Weboldalon működtetett Webáruházon keresztül megvételre kínált Termékek vételárának megfizetése online elérhető, harmadik személyek által biztosított fizetési szolgáltatáson keresztül, bankkártyával történik, ezen szolgáltatásokra a szolgáltatást nyújtó harmadik fél adatkezelési tájékoztatóiban foglalt feltételek az irányadók.

A Kereskedő által a jelen pontban meghatározott online fizetési szolgáltatások nyújtásához igénybe vett szolgáltató az OTP Mobilt Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-174466; székhely: 1143Budapest, Hungáriakrt. 17-19.) SimplePay alkalmazása.

A fizetési szolgáltatás nyújtása tekintetében az OTP Mobil Kft., mint online fizetési szolgáltató a Kereskedővel kötött szolgáltatási szerződés alapján adatfeldolgozóként vesz részt a vonatkozó adatkezelésben, azonban a fizetési szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók kártyaadatainak kezelése tekintetében az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; Adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható), illetve a Borgun hf. csoporthoz tartozó B-Payment Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 4.; Borgun Adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható) adatkezelői minőségben vesznek részt saját jogú önálló adatkezelőként, és nem a Kereskedő által igénybe vett adatfeldolgozónak minősülnek, ezért arra saját adatkezelési szabályzatuk irányadó, amely szerint a vonatkozó adatkezelést saját felelősségére végzik. Az OTP Mobil Kft. SimplePay szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelésre irányadó SimplePay Szolgáltatás Felhasználói ÁSZF-hez Adatkezelési tájékoztatója ezen a linken érhető el.

Az adattovábbítás célja annak biztosítása, hogy a fizetési szolgáltató a fenti jogszabályok előírásai szerint tudja a fizetési tranzakciókat lebonyolítani. A fenti adatok fizetési szolgáltató rendelkezésére bocsátása kizárólag a kártyakibocsátó bank oldalán történő validációs célra történik. A fizetési szolgáltató mindössze közvetíti a szükséges adatokat, azokat semmilyen formában nem használja, és nem tárolja.

A Felhasználó kártya adatait az OTP Mobil Kft. nem kezeli, ezen adatok kezelője az OTP Bank Nyrt., és a Borgun hf., amely a SimplePay szolgáltatás mögött a bankkártya elfogadói hátteret nyújtja. A kártya adatok Felhasználó által történő megadásakor közvetlenül az OTP Bank Nyrt., illetve a Borgun hf. rendszerében kerülnek rögzítésre. Az OTP Mobil Kft. ezen pénzügyi intézményekkel kötött szerződés alapján, ezen pénzügyi intézmények nevében és megbízásából eljárva adatfeldolgozóként jár el és kezeli ezen bankkártya adatokat. A Felhasználó kártya adataihoz a Kereskedő nem fér hozzá.

 

5.7. Adattovábbítás harmadik országokba

Kereskedő nem továbbít harmadik országokba személyes adatokat.

 

5.8. Adattovábbítások nyilvántartása, adatfeldolgozó szerződéses partnerek változása

A Kereskedő az általa kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. A Kereskedő az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat öt évig köteles őrizni, utána az adatokat megsemmisíti.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályban előírt módon a Kereskedőtől személyes adatot kérnek, a Kereskedő törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért személyes adatokat.

A Kereskedő fenntartja a jogot, hogy – változatlan célokra – időről időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. A Kereskedő a mindenkori szerződéses partneri állományról a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad és Tájékoztatóban mindenkori újabb változataiban a partneri kört, szükség esetén, aktualizálja.

 

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Kereskedő a Felhasználók részére a kötelező tájékoztatásokat, valamint az érintetti jogok alapján szükséges válaszokat tömör, átlátható és közérthető formában nyújtja.

A Kereskedő az érintettek kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem Kereskedőhöz történő beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelynek alkalmazása esetén a Kereskedő a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Kereskedő az elektronikus úton benyújtott kérelmekre a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Amennyiben a Kereskedő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül a Kereskedő tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett milyen jogorvoslati jogokkal élhet.

6.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog 

A Felhasználó a Kereskedő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy email-ben tájékoztatást kérhet a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Kereskedőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy a Kereskedőtől információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Kereskedő az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi a Felhasználó részére.

6.2. A helyesbítéshez való jog 

Felhasználó a Kereskedő 1. pontban meghatározott elérhetőségein keresztül, levélben vagy email-ben kérheti, hogy a Társaság késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését.

6.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog 

A Felhasználó a Kereskedő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a Kereskedő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Kereskedő kezelte;
 2. b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatait a Kereskedő jogellenesen kezelte;
 5. e) a személyes adatait a Kereskedőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha a Kereskedő a Felhasználó személyes adatait jelen Tájékoztató szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli (pl. valamennyi adatfeldolgozó, stb.), úgy a Kereskedő tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó a Kereskedő az 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy a Társaság az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Kereskedő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) a Kereskedőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Kereskedő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog 

A Felhasználó a Kereskedő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben kérheti a Kereskedőnek a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által a Kereskedő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó a Kereskedő az 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Kereskedő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Kereskedő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Kereskedő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Kereskedő nem alkalmaz a GDPR 22. cikke szerinti kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.

Amennyiben a Kereskedő a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy a Kereskedő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először a Kereskedőnek elküldenie az 1. pontban foglalt elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Kereskedő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek.

7. Adatbiztonsági intézkedések

A Kereskedő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

A Kereskedő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles különösen a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Kereskedő által igénybe vett szerződött partnerek és adatfeldolgozók az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR-nak, a hatályos magyar jogszabályoknak, a vonatkozó szerződéseknek és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelik.

 

8. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve a Kereskedő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. A Kereskedő a jelen Tájékoztató módosításáról a Felhasználót email útján értesíti a Felhasználó által megadott email elérhetőségén, továbbá a Weboldalon a változásról tájékoztatást nyújt.

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi Tájékoztató

Hatályos 2024. március 23. napjától

 

Adatvédelmi tájékoztató

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően tartalmazza HEDIT.HU Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 20.; elektronikus levelezési címe: hedit@hedit.hu; telefonos elérhetősége: +3670 667 9378; cégjegyzékszáma: 01-09-373819; adószáma: 28786481-2-43; a továbbiakban: „Kereskedő” vagy „Adatkezelő”) által a HEDIT.HU internetcímen (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetett internetes áruház (a továbbiakban: „Webáruház”) kereskedelmi szolgáltatásai során történő személyes adatok kezelése körülményeit.

Jelen Tájékoztató célja, hogy mind a Weboldalon böngésző látogatókat, mind a Weboldalon keresztül a Kereskedő által elérhetővé tett Webáruház kereskedelmi szolgáltatásait igénybe vevőket (a továbbiakban: Felhasználók) megfelelően tájékoztassa arról, hogy a Felhasználók mint érintettek személyes adatai milyen feltételekkel kerülnek adatkezelésre a Kereskedő által, azaz a GDPR-ban meghatározott információkról a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatást adjon az adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

 

Amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése van, problémája merül fel, vagy észrevétele van, mindezekkel kapcsolatban a hedit@hedit.hu elérhetőségen megkeresheti a Kereskedőt.

A Felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a Weboldal, illetve a Webáruház használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a Webáruház kereskedelmi szolgáltatásai az érintett Felhasználó személyes adatainak megadása nélkül nem vehetőek igénybe. Ezen eseteket az adott kereskedelmi szolgáltatás igénybevételére szolgáló űrlapon jelezzük.

A Weboldal, illetve a Webáruház megfelelő használatának és az egyes kereskedelmi szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weboldal látogatása során, a Webáruház kereskedelmi szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatos bizonyos adatkezelések esetén a Felhasználó köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt, illetve a Webáruház kifogásolt szolgáltatását.

 

1. Az Adatkezelő és az Adatkezelő elérhetőségének neve és elérhetőségei

A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések szempontjából adatkezelőnek a Kereskedő minősül, akinek lényeges adatai az alábbiak:

Neve: HEDIT.HU Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 20.;

Elektronikus levelezési címe: hedit@hedit.hu;

Telefonos elérhetősége: +3670 667 9378;

Kereskedő cégjegyzékszáma: 01-09-373819

Kereskedő adószáma: 28786481-2-43

 

Mindazon adatkezelések esetén, ahol a Kereskedő, mint adatkezelő mellett más harmadik személy is érintett a személyes adatkezelésekben, akár mint közös adatkezelő, akár másik adatkezelő, akár mint adatfeldolgozó, a Kereskedő a jelen Tájékoztatóban a vonatkozó információkat feltünteti.

A Tájékoztató irányadó abban az esetben is, amikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval a Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A Weboldal bizonyos esetekben harmadik személyek által üzemeltetett weboldalra, ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmazhat, amelyekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak (pl. a kiválasztott futár szolgáltatást nyújtó partner cég önálló adatkezelőként lép fel a megrendelt szállítási szolgáltatás vonatkozásában, illetve a kiválasztott elektronikus fizetési módot biztosító pénzügyi szolgáltató). Ilyen esetekben kérjük, hogy figyelmesen olvassa el mind a vonatkozó általános szerződési feltételeket, mind a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatást, mielőtt ezen szolgáltatásokat megrendelné, vagy személyes adatait a harmadik személy részére megadná. Tekintettel arra, hogy mindezen feltételek, működés és tartalom nem áll a Kereskedő befolyása alatt, azokért a Kereskedő nem vállal felelősséget.

 

2. Fogalommeghatározások a Tájékoztatás értelmezéséhez

Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetett, akár közvetlen módon azonosítható. A Weboldal használata során különösen ilyen a teljes név, cím, számlázási adatok, telefonszám, e-mail cím, IP cím, eszközazonosító, az érintett személyes érdeklődése, amely szerint a Weboldalon keres.

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A Weboldalon, Webáruház keretein belül elérhető kereskedelmi szolgáltatásokat a Kereskedő nem természetes személyeknek, és főszabály szerint 18. életévét betöltött természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is ezen körülménynek megfelelően alakította ki. Tekintettel arra, hogy 14. életévét be nem töltött gyermek személy nyilatkozatához, illetve törvény által meghatározott esetekben a 14. életévét betöltött kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, a Kereskedő valamennyi olyan esetben, amikor ilyen érintetteknek címzett adatkezelési folyamatot végez, megszerzi a törvényes képviselő hozzájárulását. Ez alól kivételt képez azon 14. életévüket betöltött természetes személyek köre, akik törvényes képviselőjük hozzájárulásával saját bankkártyával rendelkeznek és így jogosultak online vásárlási szolgáltatásokat igénybe venni a mindennapi élet szokásos szükségleteit meg nem haladó mértékben.

Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő a Kereskedő, de bizonyos folyamatokban, ahol ez külön megjelölésre kerül, a Kereskedőn kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet. A Kereskedő adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weboldal látogatása, használata, a Weboldalon elérhető Webáruház által nyújtott kereskedelmi szolgáltatás igénybevétele során átadnak a Kereskedő részére, feltöltenek a Weboldalra, valamint amely adatokat a Kereskedő gyűjti a Felhasználók Weboldalon végzett tevékenysége során.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre. A Kereskedő adatkezelési folyamataihoz számos adatfeldolgozót vesz igénybe, amelyek személyét az egyes adatkezelések kapcsán megjelöljük, vagy utalunk az adatfeldolgozók kategóriáira.

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása. A Weboldalon valamennyi olyan folyamat, amely során személyes adatok kerülnek a Kereskedő rendelkezésére bocsátásra, adatkezelésnek minősül.

Adatkezelés jogalapja: a Kereskedő a személyes adatokat jellemzően szerződés megkötése, illetve szerződés teljesítése, valamint a Kereskedőre vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ahol pedig ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A Kereskedő az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról.

Hozzájárulás: az érintett által az Adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.

Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például a Kereskedő és a Felhasználó közötti szerződés létrehozása, vagy teljesítése.

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg a Kereskedő.

Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig a Kereskedő jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg a Kereskedő.

Személyazonosításra nem alkalmas adatok: azok az adatok, amelyeket a Kereskedő a Weboldal Felhasználóiról rögzít, de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár közvetve egy természetes személyt azonosítsanak.

Szolgáltatások: mindazon szolgáltatások, amelyek a Weboldalon keresztül elérhetők a Felhasználók részére. A jelen Tájékoztató kiterjed a Weboldalon keresztül nyújtott Webáruház kereskedelmi szolgáltatásainak igénybe vétele során az elérhető, megvásárolható termékek (a továbbiakban: Termék) böngészésére, megvásárlására, a megrendelések teljesítésére, a megrendelt Termék kiszállítására, a vételár számlázására, a Weboldalon elérhető elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre (hírlevelekre), kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítására, továbbá a Kereskedő által végzett, Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokra Termékekre vonatkozó piackutatásokban vagy nyereményjátékokban történő részvétel okán felmerülő személyes adatkezelésekre.

 

3. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések

3.1 Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések 

Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan:

Adatkezelés megnevezése

 

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok

 

Termékek megrendelése, Webáruház kereskedelmi szolgáltatásainak igénybevétele

 

-      Megvásárolni kívánt Termék megrendelése során: e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, továbbá a Megjegyzés rovatba írt további információ.

 

-      Amennyiben a szállítási adatok eltérnek a számlázási adatoktól: szállítási név és szállítási cím.

 

-      Információ a Weboldalon tanúsított online keresési viselkedéséről, az igénybe vett kereskedelmi szolgáltatásairól, tranzakciók adatairól.

 

-      Információ a Webáruházon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, eszközazonosító, hozzáférés dátuma és ideje, mobileszköz azonosítója)

 

Kiszállítást tartalmazó szolgáltatás igénybevétele

-      szállítási név, a szállítási cím és idő, telefonszám és e-mail cím, illetve valamennyi, a csomagszállító részére előzetesen megadott információ

 

Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele (hírlevél), rendszerüzenetek

-      A közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adatok (név, e-mailcím, IP cím, eszközazonosító).

 

Promóciókon, nyereményjátékokon történő részvétel

-      A promóció, nyereményjáték lefolytatásához szükséges, a résztvevő Felhasználóra vonatkozó azonosítási adatok, a nyeremény kézbesítéséhez és kapcsolatfelvételhez használatos személyes adatok (név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám).

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

-      Személyes adatok, amelyeket a Felhasználó megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen a Kereskedő által biztosított e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Kereskedő által működtetett közösségi rajongói oldalon (Facebook, Instagram), továbbá az azonosításhoz szükséges adatok.

-      Weboldalon található űrlap használatakor a Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, egyedi ruhaméret igények, üzenetének tartalma.

Egyedi rendelés leadása

-      Weboldalon található űrlap használatakor a Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, egyedi ruhaméret igények, üzenetének tartalma, szállítási és számlázási cím.

Egyéb forrásokból kapott személyes adatok

-      Fizetési tranzakciókkal kapcsolatos elszámolások kapcsán a fizetés megtörténtének megállapításához és a számviteli elszámolásához szükséges mértékben

 

-      Csomagküldések esetén a teljesítés megtörténtére vonatkozóan

 

 

3.2. Termékek vásárlása a webshopban, vételár megfizetése

3.2.1. A Termékek megrendelése

A Webshopban történő vásárlásnak nem feltétele a Felhasználói fiók létrehozása (regisztráció), a vásárláshoz meg kell adnia e-mail címét, telefonszámát, számlázási nevét és címét, szállítási nevét és címét.

Az adatkezelés célja a megrendelt Termék vonatkozásában a szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, így a Termék vételárának számlázása, beszedése, a fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése, számviteli kötelezettség teljesítése, a Termék kiszállítása.

Az adatkezelés jogalapja a Termékre vonatkozó, a Kereskedő és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a Felhasználó megrendelésének teljesítéséig tart, kivéve azokban az esetekben, ahol a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint jogszabály írja elő az adatok megőrzésének kötelezettségét vagy a Felhasználó külön hozzájárulása alapján történik (pl. hírlevél küldés).

 

3.2.2. A vételár megfizetése és számlázás 

A Kereskedő a Termékek vételárának megfizetése céljából igénybe vett, 5.7. pont szerinti fizetési szolgáltató, mint önálló adatkezelő részére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (Payment Services Directive - PSD2) és a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény előírásai alapján továbbítja a Felhasználó alábbi adatait: név, telefonszám, e-mail cím, tranzakció összege, IP cím, tranzakció dátuma és időpontja, szállítási cím, számlázási cím.

A fizetési szolgáltatónak átadott adatkört a kártyatársasági előírások szabják meg az EMV (Europay-MasterCard-Visa) szabvány alapján, amelynek célja egy még biztonságosabb ügyfélhitelesítés lehetővé tétele.

A fizetési szolgáltatás nyújtása tekintetében az OTP Mobil Kft., mint online fizetési szolgáltató a Kereskedővel kötött szolgáltatási szerződés alapján adatfeldolgozóként vesz részt a vonatkozó adatkezelésben, azonban a fizetési szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók kártyaadatainak kezelése tekintetében az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; Adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható), illetve a Borgun hf. csoporthoz tartozó B-Payment Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 4.; Borgun Adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható) adatkezelői minőségben vesznek részt saját jogú önálló adatkezelőként, és nem a Kereskedő által igénybe vett adatfeldolgozónak minősülnek, ezért arra saját adatkezelési szabályzatuk irányadó, amely szerint a vonatkozó adatkezelést saját felelősségére végzik. Az OTP Mobil Kft. SimplePay szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelésre irányadó SimplePay Szolgáltatás Felhasználói ÁSZF-hez Adatkezelési tájékoztatója ezen a linken érhető el.

Az adattovábbítás célja annak biztosítása, hogy a fizetési szolgáltató a fenti jogszabályok előírásai szerint tudja a fizetési tranzakciókat lebonyolítani. A fenti adatok fizetési szolgáltató rendelkezésére bocsátása kizárólag a kártyakibocsátó bank oldalán történő validációs célra történik. A fizetési szolgáltató mindössze közvetíti a szükséges adatokat, azokat semmilyen formában nem használja, és nem tárolja.

A Felhasználó kártya adatait az OTP Mobil Kft. nem kezeli, ezen adatok kezelője az OTP Bank Nyrt., és a Borgun hf., amely a SimplePay szolgáltatás mögött a bankkártya elfogadói hátteret nyújtja. A kártya adatok Felhasználó által történő megadásakor közvetlenül az OTP Bank Nyrt., illetve a Borgun hf. rendszerében kerülnek rögzítésre. Az OTP Mobil Kft. ezen pénzügyi intézményekkel kötött szerződés alapján, ezen pénzügyi intézmények nevében és megbízásából eljárva adatfeldolgozóként jár el és kezeli ezen bankkártya adatokat. A Felhasználó kártya adataihoz a Kereskedő nem fér hozzá.

Az adattovábbítás jogalapja a megrendelt Termék vonatkozásában a Kereskedő és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő kötelezettségek teljesítésének lehetővé tétele, így a Termék vételárának online fizetési szolgáltatás igénybevételével történő megfizetésének biztosítása, a Kereskedő fizetés lebonyolításában való közreműködése mint a kereskedelmi szolgáltatás teljesítése, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése. Az adatkezelés időtartama az online fizetés lebonyolításáig tart.

A Felhasználó az ellenérték megfizetésének esetére a Kereskedő részére előírt számlakibocsátási kötelezettsége teljesítéséhez a Kereskedő rendelkezésére bocsátja a számla kiállításához szükséges személyes adatait, így különösen a nevét és a számlázási címét.

A Felhasználó banki adatai vonatkozásában előre utalásos fizetési mód esetén a Kereskedő bankja, az OTP Nyrt. önálló adatkezelőként lép fel. Kereskedő a Felhasználó banki adatait az adott megrendeléshez kapcsolható tranzakció azonosításhoz szükséges mértékig használja, azokat külön nem tárolja.

A Termék vételárának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja a Kereskedőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Kereskedő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

A szerződés létrejöttének feltétele a számlázási adatok megadása, tekintettel a Kereskedőre kötelező, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott kötelezettségekre.

 

3.2.3. Termékek házhozszállítása

A megrendelt Termékek kiszállítását a Kereskedő a csomagküldést bonyolító szerződéses (Magyar Postai szállítás esetén nem szerződéses) partnerével együttműködésben végzi, oly módon, hogy a csomagküldést teljesítő partner teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a Kereskedő közli a partnerével, így átadja a részére az alábbiakat: szállítási név, szállítási cím, és a futár részére megadott bármely felhasználó által megadott üzenet, továbbá futárszolgálat által történő kiszállítás esetén a Felhasználó telefonszáma (mobiltelefonszáma) és e-mail címe.

Az adatkezelés célja a megrendelt Termék kiszállításának, mint a Kereskedő által nyújtott kereskedelmi szolgáltatásnak lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja a Termék megvásárlására és az ahhoz kapcsolódó kiszállítási szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése. A Kereskedő a csomagküldő partner által végzett szállítási tevékenység teljesítése érdekében átadja az adatokat a csomagküldő partnere részére, a szolgáltatás díját számlázza.

A csomagszállítási szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja a Kereskedőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Kereskedő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

A Termék kiszállítására vonatkozó szolgáltatás esetén a Kereskedő csomagszállító partnere a 

 • GLS (General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; a továbbiakban: GLS). A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója elérhető itt.
 • Magyar Posta (Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) futárszolgálat igénybevételével, amelynek saját vonatkozó Általános Szerződés Feltételei itt ismerhetőek meg.

A csomagszállítási partner a csomagszállítási szolgáltatások teljesítése során kezeli a Webáruházon keresztül igénybe vett kereskedelmi szolgáltatást megrendelő Felhasználónak a megrendelt Termékek kiszállításának teljesítéséhez szükséges személyes adatait, amely adatkezelésre a csomagszállítási partner saját adatvédelmi tájékoztatójának rendelkezései irányadók. A tájékoztatók elérhetővé válnak a Felhasználó részére az érintett csomagszállítási szolgáltatás megrendelését megelőzően. Az adatkezelés időtartama a kiszállítás lebonyolításáig tart.

 

3.3. Felmérések folytatása a Felhasználók körében

A Kereskedő időről-időre a Weboldalon, a Felhasználók körében felmérést kezdeményez olyan módon, hogy a Weboldalon felmérést hirdet meg, amelyben a Felhasználók önkéntesen, a felmérésben meghatározott adatkezelési elvek szerinti adatkezeléshez adott önkéntes, kifejezett hozzájárulásuk esetén vagy pedig anonim módon részt vehetnek. A felmérések célja a Termékek és a kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatások működésének megfelelőségének mérése, a Kereskedő által működtetett Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatások hatékonyságának, fejlesztésük érdekében teendő lépések meghatározása. A Kereskedő a felmérések meghirdetése alkalmával egyedileg tesz közzé az adatvédelmi tájékoztatást, az ott nem meghatározott kérdésekre a jelen Tájékoztató rendelkezései irányadók. 

A Kereskedő a hírlevélre feliratkozott Felhasználókat e-mail elérhetőségükön keresztül felkérheti a Felhasználókat, hogy vegyenek részt egy-egy felmérésben a Kereskedő Termékeire, szolgáltatásaira, azok megítélésére vonatkozó közvéleménykutatással kapcsolatban. Az ilyen adatkezelés célja a Kereskedő Termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztése, működésének mérése, a Felhasználói elégedettség mérése. Az adatkezelés időtartama a Felhasználói válaszadást követő 2 hét.

 

3.4. Marketing célú adatkezelések

3.4.1. Hírlevél 

A Kereskedő a Weboldalon keresztül elérhetővé tett Webáruházon keresztül kínált Termékei és  saját márkája népszerűsítése érdekében az Felhasználók részére, akik ehhez előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adták, e-mailen direkt marketing (közvetlen üzletszerzési célú) elektronikus hirdetéseket, illetve Felhasználók számára érdekesnek vélt tájékoztatásokat, tartalmakat küld és közöl.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, előzetes, kifejezett hozzájárulása. A hozzájárulás az ügyfélszolgálati elérhetőségeken (lásd. 3.5 pont) bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható. Az adatkezelés időtartama ennek megfelelően a felhasználói hozzájárulás visszavonásáig („leiratkozás”) tart, amennyiben ilyen nem történik, akkor addig, ameddig a Kereskedő a hírlevélküldési szolgáltatását fenntartja.

A Felhasználó a Kereskedő 3.5. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A Felhasználó ezen tiltakozását a Kereskedő által email-en keresztül megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „A leiratkozáshoz kattintson ide” gombra történő kattintással is kifejezheti, amelynek következtében a Kereskedő a továbbiakban nem küld a Felhasználó hírlevelet/reklámcélú levelet.

A Kereskedő felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe a Kereskedő által, a Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatások igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy az adott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

 

3.4.2. Nyereményjátékok

A Kereskedő a Webáruházon keresztül kínált Termékei és saját márkája népszerűsítése érdekében időről időre szervez Felhasználói részére különböző nyereményjátékokat. A nyereményjátékok szerinti adatkezelésekről a Kereskedő külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintett jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.

 

3.5. Panaszkezelés és ügyfélszolgálat adatkezelése, közösségi rajongói oldalak

3.5.1. Ügyfélszolgálat

A Kereskedő a Termékeire és a Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásaira vonatkozó ügyfélszolgálati jellegű megkereséseket és kérdéseket az alábbi elérhetőségeken fogadja, bizonyos esetekben az alábbi elérhetőségekről kezdeményez kommunikációt a Felhasználókkal:

E-mail: hedit@hedit.hu

Webáruház kapcsolatfelvételi oldalán található üzenetküldő rendszeren keresztül Felhasználó által kezdeményezve a név és email cím kötelező (és telefonszám opcionális) megadásával: http://www.hedit.hu/shop_contact.php felületen található üzenetküldő rendszer

A 6. pont szerinti érintetti jogok gyakorlására vonatkozó megkereséseket a Kereskedő a hedit@hedit.hu e-mail címen keresztül fogadja.

 

3.5.2. Fogyasztói panasz

A Kereskedő a hozzá panasszal forduló Felhasználók panaszainak, megkereséseinek részleteit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján fogyasztónak minősülő személyek esetén a Kereskedő vonatkozó jogi kötelezettség jogalapja szerint, a további Felhasználók vonatkozásában a szerződés teljesítése, bizonyos körben jogos érdek jogalapon, az alábbi adatkör szerint kezeli:

 1. a) panasz, megkeresés bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok;
 2. b) panasz, megkeresés előterjesztésének helye, ideje, módja;
 3. c) panasz, megkeresés részletes leírása;
 4. d) Felhasználó által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
 5. e) a Felhasználó számára megküldött válaszlevél;
 6. f) a Felhasználó telefonszáma.

A Kereskedő annak érdekében rögzíti a Felhasználói megkereséseket és az azokra adott válaszokat, hogy azokat megvizsgálja, elintézze, megválaszolja azokat a Felhasználó részére, fogyasztók esetén pedig teljesítse a Fgytv. által előírt panaszkezelési kötelezettségeit, emellett figyelemmel kísérhesse a vonatkozó jogviszonyainak teljesítését, biztosítsa a Felhasználók, illetve a Kereskedő jogos érdekeinek igazolásához szükséges tények rögzítését.

A Felhasználói megkeresésekről rögzített jegyzőkönyvet, valamint a panaszkezelés során keletkezett Fgyvt. 17/A. § (5) bekezdés szerinti adatokat, a válasz másolati példányát a fogyasztói panaszok esetén a Kereskedő a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján az elintézéstől számított 5 évig tárolja, az ezen a körön kívül eső, Felhasználói megkeresések anyagait az elintézéstől számított 2 évig tárolja.

A Felhasználók által tett panaszok, vitás bejelentések kapcsán felmerülő adatkezelések célja a panaszok, jogi követelések, viták megoldása, az eset kivizsgálása, szükséges lépések meghatározása.

 

3.5.3. Közösségi rajongói oldalak

A Kereskedő a saját márkája és a Webáruháza népszerűsítése céljából közösségi oldalakon (Facebook, Instagram, Youtube stb.) rajongói oldalakat működtet, amelyeken keresztül a Felhasználók szintén kapcsolatba tudnak lépni a Kereskedővel. 

Amikor a Felhasználók a Kereskedő valamely közösségi oldal rajongói oldalán keresztül kapcsolatba lépnek a Kereskedővel, a következő adatok kerülnek kezelésre a Kereskedő által: a Felhasználó adott közösségi oldalon használt regisztrált neve és felhasználói nyilvános profilképe, továbbá esetlegesen a Kereskedővel az adott közösségi oldalon keresztül megosztott további személyes információk, amelyre az adott közösségi oldal saját adatkezelési szabályzata vonatkozik. Az érintett Felhasználók körébe azok tartoznak, akik regisztráltak az adott közösségi oldalon és „lájkolták”, követik a Kereskedő rajongói oldalát.

A Kereskedőnek az adott közösségi rajongói oldalon keresztül érintett Felhasználókkal történő interakció során megosztott személyes adatokra vonatkozó adatgyűjtés célja a közösségi oldalakon, a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, a Webáruház Termékeinek, akcióinak vagy magának a Weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

3.6. Hatósági adatszolgáltatás

A Kereskedő a szabályszerű tartalmú és szabályszerűen közölt, személyes adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági megkereséseket, amelyek a Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatások kapcsán, vagy a Weboldalon keresztül megvalósult adatkezelések kapcsán érkeznek a Kereskedőhöz, a kért személyes adatok megkereső részére történő közlésével teljesíti.

A Kereskedő átadja mindazon személyes adatokat az őt megkereső büntetőeljárásban részes hatóságnak, illetve bíróságnak, amely az adatok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, így amelyek a Kereskedő részére jogi kötelezettséget teremtenek meg az ott megjelölt személyes adatok átadására.

Az adatkezelés jogalapja a Kereskedőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Kereskedő, vagy harmadik személy mindazon jogos érdekének biztosítása, amely alapján igazolható a Kereskedő által hivatalos eljárásban történt adatszolgáltatás megalapozottsága, illetve a Kereskedő esetleges részvétele biztosított legyen az eljárások során. Az adatkezelés időtartama a teljesítést követő 5 év.

 

3.7. Felhasználói aktivitás

A Felhasználó Weboldalon történő aktivitására és a Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatások használatára vonatkozó tevékenységének adatait, azaz az internetes böngészési viselkedésre és az adott kereskedelmi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó adatokat a Kereskedő a szolgáltatásai fejlesztésére, sikerességének mérésére használja fel. A Weboldal látogatása és a Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatások használata során a Kereskedő sütiket (más néven cookie-kat) és hasonló technológiát használ, amelyek segítségével adatot tárol a Felhasználó eszközén. A süti egy kis méretű fájl, amely a Felhasználó gépén kerül elhelyezésre olyan módon, hogy azzal a Kereskedő által a Weboldalon keresztül működtetett számítástechnikai folyamatok kapcsolatba tudnak lépni.

Az adatkezelés jogalapja az egyes sütik esetében a Kereskedő azon jogos érdeke, hogy nyilvántartsa a Felhasználók által megadott sütibeállításokat, és a Felhasználók személyes adatait ennek megfelelően kezelje, valamint biztosítsa a Weboldal és a Webáruház alapműködését.

Az e pontban foglalt adatkezelések időtartama és az egyes adatkezelések jogalapja a jelen Tájékoztató 3.8 pontjában található.

 

3.8. Süti szabályzat 

A sütik adatokat gyűjtenek olyankor, amikor a Felhasználó felkeresi a Weboldalt. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok a vonatkozó adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősülnek. Az adatfájlokra a Weboldal és a Webáruház megfelelő működéséhez, illetve a felhasználói élmény optimalizálásához van szükség. A sütik segítségével a Kereskedő információhoz jut a Felhasználó böngésző beállításairól, használt eszközéről. Ilyen adatok a Felhasználó számítógépének azok az adatai, amelyek a Weboldal használatakor generálódnak, illetve amelyeket a Weboldalon használt sütik a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek.

A Weboldal látogatása során, a Weboldal megnyitásakor felugró „Cookie beállítások” ablakban elérhető jelen Tájékoztató jelen 3.8 pontja szerinti Sütikezelési szabályzatban foglaltak alapján a Weboldal és a Webáruház működéséhez és fejlesztéséhez szükséges sütik kerülnek alkalmazásra. 

Az automatikusan rögzített adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy egyéb cselekménye nélkül – a Weboldal meglátogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az ilyen adatokhoz kizárólag a sütiket kezelő adatfeldolgozó és a Kereskedő fér hozzá. A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok alapvetően nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és csak akkor kerülnek összekapcsolásra ezen adatok egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha a Felhasználóval kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy pedig elengedhetetlen a Weboldal, illetve a Webáruház kereskedelmi szolgáltatásainak biztonságos működéséhez. 

Az alábbi információk kerülnek gyűjtésre és kezelésre a Felhasználókról a Weboldal, illetve a Webáruház használata során:

Eszközinformáció

Amikor a Felhasználó a Weboldalt böngészi, a Kereskedő információt szerez arról, hogy a Felhasználó milyen telefont, számítógépet vagy egyéb eszközt használ, valamint ezen eszközök modelltípusáról, operációs rendszeréről és eszközazonosítójáról. Információt szerez továbbá a használt internet-kapcsolat jellegéről, a mobil szolgáltatóról, a nyelvi beállításokról, a Felhasználó időzónájáról és IP címéről.

Aktivitási (viselkedési) adatok

Amikor a Felhasználó a Weboldalt böngészi, a Kereskedő követi és rögzíti a Felhasználó ezen Weboldalon folytatott tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy a Kereskedő információt szerez arról, hogy a Felhasználó milyen tartalmakat tekint meg, mely tartalmakra vagy linkekre kattint, mit olvas el, görget le, illetve mire keres rá a Weboldalon belül.

Helyadatok

Amikor a Felhasználó a igénybe veszi a Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat, a Kereskedő információt kap a Felhasználó földrajzi helyzetéről, amelyre a IP-cím alapján történik egy becslés.

A Felhasználó jogai a süti technológiával kapcsolatban:

 A Felhasználó visszautasíthatja a sütik használatát eseti alapon, illetve a böngésző beállításaival teljesen letilthatja a sütik használatát. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó valamennyi süti teljes letiltását választja, a Weboldal szolgáltatásaihoz csak korlátozott mértékben lehet majd hozzáférni.

Süti beállításokat a böngészőjében tud megtenni, illetve az alábbi linkre kattintva tájékoztatást kaphat arról, hogyan tudja ki és bekapcsolni a sütiket. 

A Felhasználókat megillető egyéb jogosultságokat a jelen Tájékoztató tartalmazza.

Adott sütik használatának célja

 • A Weboldal, és a Webáruház által nyújtott kereskedelmi szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlenül szükséges sütik

Az ilyen célú sütik alkalmazása szükséges a Weboldalon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásoknak a Felhasználók felé történő közvetítéséhez. A Weboldal működéséhez és a Webáruház által nyújtott kereskedelmi szolgáltatások zavartalan biztosításához az oldal személyes adatokat tárol a böngészőben. Az ebbe csoportba tartozó sütik használata elengedhetetlen az oldalon. 

Adakezelés célja

 

Adatkezelési tevékenység

 

Kezelt adatok köre

A Weboldal és Webáruház megfelelő működésének biztosítása, a Felhasználók beazonosítása, a Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az adott munkamenet során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Felhasználunk adatokat a Felhasználók eszközeinek típusáról annak érdekében, hogy az eszközhöz igazítsuk a megjelenítendő oldalakat. Abból a célból is kezel a Kereskedő Felhasználói adatokat, hogy megelőzze, illetve észlelje a szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges visszaéléseket.

Amikor a Felhasználó a Weboldalt használja, illetve a Webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, a Kereskedő személyes adatokat rögzít a böngészőben.

 • Aktivitás a Weboldalon
 • Helyadatok
 • Eszközazonosító
 • Nem regisztrált felhasználók által megadott személyes adatok
 • IP-cím

Adatkezelés jogalapja: A Kereskedő jogos érdeke fűződik a Felhasználók azonosításához. A csalások megelőzése és észlelése a Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatások Kereskedő és szerződéses partnerei által történő megbízható nyújtásának alapvetően szükséges eleme. 

Adatkezelés időtartama: a jelen Süti szabályzat végén található táblázat szerint.

 • Statisztikai célú sütik kezelése:

A Google Analytics sütik segítségével a Kereskedő elemzés és mérés céljából gyűjt adatokat annak érdekében, hogy megértse, hogy a Felhasználók hogyan használják a kereskedelmi szolgálatatásokat, milyen oldalakat tekint meg a Weboldalon a Felhasználó, hányan tekintik meg az egyes oldalakat és mennyi ideig, milyen korosztályba tartoznak, milyen internetes magatartásúak a Felhasználók, mely oldalakról kerülnek a Weboldalra, mely hirdetésekkel interaktál, illetve a különböző eszközökön történő optimális megjelenítéshez szükséges konverziós adatok gyűjtése történik. Amikor a Felhasználó olyan weboldalra látogat, amely Google Analytics süti alkalmaz, akkor összekapcsolhatóvá válnak az azon a weboldalon megtett cselekmények más oldalakéval, amelyek szintén Google Analytics vagy további Google megoldásokat, illetve harmadik felek által telepített sütiket alkalmaznak, többek között annak érdekében, hogy optimalizálják a termékkínálatukat, reklámjaikat jobban testre szabják, valamint elemezzék a weboldal forgalmát. Google Analytics továbbá internet protokoll (IP) címeket is gyűjt a szolgáltatás biztonsága érdekében, illetve annak érdekében, hogy a Kereskedő képet kaphasson arról, hogy mely városból, országból tekintik meg a Weboldalt. Google Analytics alkalmazása szempontjából a Kereskedő és Google LLC közötti szerződésben foglaltak értelmében a Google adatfeldolgozóként a Kereskedő instrukciói alapján kezeli az adatokat.

Adakezelés célja

 

Adatkezelési tevékenység

 

Kezelt adatok köre

A Google Analytics sütik segítségével a Kereskedő elemzés és mérés céljából gyűjt adatokat annak érdekében, hogy megértse, hogy a Felhasználók hogyan használják a kereskedelmi szolgálatatásokat, milyen oldalakat tekint meg a Weboldalon a Felhasználó, hányan tekintik meg az egyes oldalakat és mennyi ideig, milyen korosztályba tartoznak, milyen internetes magatartásúak a Felhasználók, mely oldalakról kerülnek a Weboldalra, mely hirdetésekkel interaktál, illetve a különböző eszközökön történő optimális megjelenítéshez szükséges konverziós adatok gyűjtése történik.

Amikor a Felhasználó a Weboldalt használja, illetve a Webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, a Kereskedő személyes adatokat rögzít a böngészőben.

 • Aktivitás a Weboldalon
 • Helyadatok
 • Eszközazonosító
 • Nem regisztrált felhasználók által megadott személyes adatok
 • IP-cím
 • demográfiai adatok
 • érdeklődési kör
 • földrajzi elhelyezés
 • Viselkedés

Adatkezelés jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása. 

Adatkezelés időtartama: a jelen Süti szabályzat végén található táblázat szerint.

 

 • Marketing célú és hirdetések személyre szabása céljából kezelt sütik

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Adatkezelés jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása. 

Adatkezelés időtartama: a jelen Süti szabályzat végén található táblázat szerint.

 

 • Harmadik féltől származó sütik

A Kereskedő nem használ a Weboldalon harmadik féltől származó, célzott hirdetések kiszolgálását szolgáló sütiket.

 

A Weboldalon használt sütik táblázatos összefoglalója:

Megnevezés 

Lejárati idő  

Domain 

Leírás

Kategória: Alapműködéshez szükséges sütik
Adatkezelés jogalapja: a Kereskedő jogos érdeke

UN_never_logout_id

90 nap

unas

Maradjon belépve

UN_never_logout_auth

90 nap

unas

Maradjon belépve

UN_cart_...

365 nap

unas

Cookie alapú kosár eltárolás

UN_geoip

munkamenet

unas

GeoIP alapú átirányítás

UN_design_popup_...

munkamenet

unas

Felugró módosítható elem

UN_design_page

365 nap

unas

Lista nézet váltás

UN_design_mobile

365 nap

unas

Mobil verzióra váltás

UN_vote_...

365 nap

unas

Szavazásnál a szavazás tényének rögzítése

UN_explicit

munkamenet

unas

Explicit tartalom felugró

UN_cookie_allow

365 nap

unas

Cookie-k elfogadásának állapota

UN_cookie_close

365 nap

unas

Cookie-k elfogadásának állapota

UN_admin_view

munkamenet

unas

Admin megtekintés "zárva" esetén

UnasID UnasServiceProxyID

munkamenet

unas

Folyamat azonosító

 

 

Megnevezés 

Lejárati idő  

Domain 

Leírás

Kategória: Marketing sütik
Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása

_ga (Google
Analytics)

Sütitől függően,
de maximum
365 nap

analytics.google

Arra használjuk ezt a sütit, hogy
egy generált számkód
segítségével megkülönböztessük
az egyes felhasználókat.

_gid (Google
Analytics)

Sütitől függően,
de maximum
365 nap

analytics.google

A süti a weboldal
teljesítményének a Google
Analytics szolgáltatások
segítségével történő mérése és
javítása érdekében lehetővé teszi
a weboldalon tett látogatások és
forgalomforrások számolását.

_gat (Google
Analytics)

Sütitől függően,
de maximum
365 nap

analytics.google

A lekérések kontrollját szolgálja
nagy forgalmat lebonyolító
weboldalak esetén.

_gac_
(Google Analytics)

Sütitől függően,
de maximum
365 nap

analytics.google

Hirdetésekkel kapcsolatos süti,
például méri az adott domainen
megjelenített hirdetésekkel való interakciókat, és megelőzi azt is,
hogy ugyanazok a hirdetések túl
sokszor jelenjenek meg
ugyanannak a felhasználónak

Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató:
https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

4. Felhívások a Felhasználók részére

4.1. 18. éven aluliak

A Kereskedő Weboldalon elérhető Webáruház által nyújtott kereskedelmi szolgáltatásait főszabály szerint 18. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek és nem természetes személyek részére nyújtja.

Amennyiben a Társaság valamely adatkezelési tevékenysége 18. éven aluli kiskorú személyes adatait is magában foglalja, a Társaság beszerzi a kiskorú törvényes képviselőjének előzetes és önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez. Ez alól kivételt képez azon 14. életévüket betöltött természetes személyek köre, akik törvényes képviselőjük hozzájárulásával saját bankkártyával rendelkeznek és így jogosultak online vásárlási szolgáltatásokat igénybe venni a mindennapi élet szokásos szükségleteit meg nem haladó mértékben.

 

4.2. Más adatait megadó személyek

A Webáruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatások használata kizárólag saját, valós és pontos személyes adatok megadásával lehetséges. A Felhasználó felelős kizárólag valamennyi olyan kárért és igényért, amely abból ered, hogy nem saját, nem valós, vagy nem pontos személyes adatot adott meg az adott szolgáltatások használata során.

 

4.3. Pontosság

Amennyiben a Kereskedő által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időtartam alatt (kivéve a Kereskedő részére jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségek szerinti adatkezeléseket) bármilyen módosítás vagy változás történne, a Felhasználó köteles a Kereskedőt részére az 1. pont szerinti elérhetőségen a változást haladéktalanul bejelenteni, hogy a Kereskedő által róla kezelt adatok mindenkor pontosak és naprakészek legyenek.

 

4.4. Adatok megismerésére jogosultak köre

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz a Kereskedő közvetlen irányítása alatt álló azon munkatársai, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladataik ellátása érdekében szükséges, akik az adatokat a Kereskedővel fennálló mindenkori szerződéses viszonynak megfelelően kezelik.

 

4.5. Nyilvánosságra hozott személyes adatok

A jelen Tájékoztató olyan adatkezelési tevékenységre terjed ki, amelyek tárgya mindazon személyes adatok, amelyeket a Felhasználók a Kereskedő rendelkezésére bocsátanak a Weboldal használata során annak érdekében, illetve, amelyeket a Kereskedő gyűjt a Felhasználóról ezen folyamat során. Amennyiben a Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre a Tájékoztatás nem terjed ki.

 

5. Adattovábbítások

A Kereskedő a Felhasználók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a Webáruház kereskedelmi szolgáltatásainak nyújtása, azok igénybevétele és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek köre részére továbbítja. Továbbá a Kereskedő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – az erre irányuló szerződés alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére. Egyes esetekben a partnerek kifejezetten a Kereskedő instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket a Kereskedő javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Más esetekben a partnerek az átadott személyes adatok felhasználásával, az adatkezeléssel összefüggésben saját döntéseket hozva (pl. címzettekkel egyeztetés) nyújtják saját szolgáltatásukat. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás jogalapja igazodik az adatok Kereskedő által történő kezelésének jogalapjához. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel a Kereskedő olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.

A Kereskedő a Webáruházának kereskedelmi szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:

 

5.1. Szerverszolgáltatások

A Weboldal üzemeltetője az UNAS Online Kft. (székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.), amely a Weboldallal kapcsolatos informatikai műveletek során adatfeldolgozónak minősül.

A Weboldalon szereplő tartalmak valamint a Felhasználók személyes adatai adatbázisának tárhelyét az UNAS Online Kft. mint adatfeldolgozó szerverszolgáltatásként nyújtja.

 

5.2. Hírlevél-küldés és rendszerüzenetek szolgáltatója

Az UNAS Online Kft. mint adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek, valamint az attól elkülönülő, a Webáruház kereskedelmi szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek kiküldésében a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint.

 

5.3 Számlázáshoz igénybe vett adatfeldolgozó

Mindazon esetekben, amikor a Kereskedő a rá vonatkozó számviteli és adójogszabályok által megteremtett kötelezettség szerint fizetős kereskedelmi szolgáltatása vonatkozásában számlát bocsát ki, a Kereskedő számla kibocsátási szolgáltatót vesz igénybe. Jelenleg a Weboldalon megvásárolt Termékekhez a InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft. (9700 Szombathely, Olimpia u. 20.) adatfeldolgozó innvoice.hu szolgáltatását veszi igénybe.

 

5.4. Ügyviteli rendszerek

A Kereskedő a Felhasználók személyes adatainak a kapcsolatfelvétel, ajánlatadás, ügyfélszolgálat, panaszkezelés, a szerződés előkészítése és szerződés teljesítése céljából történő kezelése során az UNAS Online Kft. (székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.) adatfeldolgozót veszi igénybe.

5.5. Megrendelt Termékek házhozszállítása

A Termékek kiszállításának csomagküldő szolgáltatást nyújtó partnerekkel történő lebonyolítása, kárügyintézés és az elszámolás érdekében a Kereskedő továbbítja a Webáruházon keresztül megrendelt Terméket igénylő Felhasználók által feltöltött adatokat a csomagküldő partnere részére. Ezen műveletek során a csomagküldő partner munkatársai hozzáférnek a Felhasználó személyes adataihoz, illetve bizonyos esetekben kommunikálnak a Felhasználókkal. A munkatársak a folyamat során, a Felhasználó külön igényének hiányában, nem módosítanak, nem törölnek személyes adatokat és kizárólag a szállítások adminisztrációja, a változtatások ügyintézése és a csomagkiszállítások teljesítése céljából férnek hozzá azokhoz.

A Termékek kiszállítására vonatkozó csomagszállítási szolgáltatással kapcsolatos árufuvarozási feladatok ellátására a Kereskedő az alábbi adatkezelő partnert veszi igénybe:

- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.). Továbbított adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet.

- Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.). Továbbított adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet. 

 

5.6. Weboldalon elérhető fizetési rendszerek szolgáltatója

Mindazon esetekben, amikor a Kereskedő által a Weboldalon működtetett Webáruházon keresztül megvételre kínált Termékek vételárának megfizetése online elérhető, harmadik személyek által biztosított fizetési szolgáltatáson keresztül, bankkártyával történik, ezen szolgáltatásokra a szolgáltatást nyújtó harmadik fél adatkezelési tájékoztatóiban foglalt feltételek az irányadók.

A Kereskedő által a jelen pontban meghatározott online fizetési szolgáltatások nyújtásához igénybe vett szolgáltató az OTP Mobilt Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-174466; székhely: 1143Budapest, Hungáriakrt. 17-19.) SimplePay alkalmazása.

A fizetési szolgáltatás nyújtása tekintetében az OTP Mobil Kft., mint online fizetési szolgáltató a Kereskedővel kötött szolgáltatási szerződés alapján adatfeldolgozóként vesz részt a vonatkozó adatkezelésben, azonban a fizetési szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók kártyaadatainak kezelése tekintetében az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; Adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható), illetve a Borgun hf. csoporthoz tartozó B-Payment Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 4.; Borgun Adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható) adatkezelői minőségben vesznek részt saját jogú önálló adatkezelőként, és nem a Kereskedő által igénybe vett adatfeldolgozónak minősülnek, ezért arra saját adatkezelési szabályzatuk irányadó, amely szerint a vonatkozó adatkezelést saját felelősségére végzik. Az OTP Mobil Kft. SimplePay szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelésre irányadó SimplePay Szolgáltatás Felhasználói ÁSZF-hez Adatkezelési tájékoztatója ezen a linken érhető el.

Az adattovábbítás célja annak biztosítása, hogy a fizetési szolgáltató a fenti jogszabályok előírásai szerint tudja a fizetési tranzakciókat lebonyolítani. A fenti adatok fizetési szolgáltató rendelkezésére bocsátása kizárólag a kártyakibocsátó bank oldalán történő validációs célra történik. A fizetési szolgáltató mindössze közvetíti a szükséges adatokat, azokat semmilyen formában nem használja, és nem tárolja.

A Felhasználó kártya adatait az OTP Mobil Kft. nem kezeli, ezen adatok kezelője az OTP Bank Nyrt., és a Borgun hf., amely a SimplePay szolgáltatás mögött a bankkártya elfogadói hátteret nyújtja. A kártya adatok Felhasználó által történő megadásakor közvetlenül az OTP Bank Nyrt., illetve a Borgun hf. rendszerében kerülnek rögzítésre. Az OTP Mobil Kft. ezen pénzügyi intézményekkel kötött szerződés alapján, ezen pénzügyi intézmények nevében és megbízásából eljárva adatfeldolgozóként jár el és kezeli ezen bankkártya adatokat. A Felhasználó kártya adataihoz a Kereskedő nem fér hozzá.

 

5.7. Adattovábbítás harmadik országokba

Kereskedő nem továbbít harmadik országokba személyes adatokat.

 

5.8. Adattovábbítások nyilvántartása, adatfeldolgozó szerződéses partnerek változása

A Kereskedő az általa kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. A Kereskedő az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat öt évig köteles őrizni, utána az adatokat megsemmisíti.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályban előírt módon a Kereskedőtől személyes adatot kérnek, a Kereskedő törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért személyes adatokat.

A Kereskedő fenntartja a jogot, hogy – változatlan célokra – időről időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. A Kereskedő a mindenkori szerződéses partneri állományról a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad és Tájékoztatóban mindenkori újabb változataiban a partneri kört, szükség esetén, aktualizálja.

 

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Kereskedő a Felhasználók részére a kötelező tájékoztatásokat, valamint az érintetti jogok alapján szükséges válaszokat tömör, átlátható és közérthető formában nyújtja.

A Kereskedő az érintettek kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem Kereskedőhöz történő beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelynek alkalmazása esetén a Kereskedő a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Kereskedő az elektronikus úton benyújtott kérelmekre a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Amennyiben a Kereskedő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül a Kereskedő tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett milyen jogorvoslati jogokkal élhet.

6.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog 

A Felhasználó a Kereskedő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy email-ben tájékoztatást kérhet a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Kereskedőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy a Kereskedőtől információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Kereskedő az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi a Felhasználó részére.

6.2. A helyesbítéshez való jog 

Felhasználó a Kereskedő 1. pontban meghatározott elérhetőségein keresztül, levélben vagy email-ben kérheti, hogy a Társaság késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését.

6.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog 

A Felhasználó a Kereskedő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a Kereskedő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Kereskedő kezelte;
 2. b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatait a Kereskedő jogellenesen kezelte;
 5. e) a személyes adatait a Kereskedőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha a Kereskedő a Felhasználó személyes adatait jelen Tájékoztató szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli (pl. valamennyi adatfeldolgozó, stb.), úgy a Kereskedő tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó a Kereskedő az 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy a Társaság az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Kereskedő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) a Kereskedőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Kereskedő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog 

A Felhasználó a Kereskedő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben kérheti a Kereskedőnek a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által a Kereskedő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó a Kereskedő az 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Kereskedő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Kereskedő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Kereskedő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Kereskedő nem alkalmaz a GDPR 22. cikke szerinti kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.

Amennyiben a Kereskedő a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy a Kereskedő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először a Kereskedőnek elküldenie az 1. pontban foglalt elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Kereskedő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek.

7. Adatbiztonsági intézkedések

A Kereskedő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

A Kereskedő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles különösen a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Kereskedő által igénybe vett szerződött partnerek és adatfeldolgozók az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR-nak, a hatályos magyar jogszabályoknak, a vonatkozó szerződéseknek és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelik.

 

8. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve a Kereskedő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. A Kereskedő a jelen Tájékoztató módosításáról a Felhasználót email útján értesíti a Felhasználó által megadott email elérhetőségén, továbbá a Weboldalon a változásról tájékoztatást nyújt.